Schréder - Oplossingen voor fietspaden

Fietspaden Lichtoplossingen die het verschil maken

Inhoud

08

Niko Smets Sales Manager Schréder BE

06

Feiten en cijfers

Regelgeving en normen

08

Regelgeving en normen

Mijn auto, mijn vrijheid. Een oude wijsheid die door de realiteit van het voortdurend toenemende autoverkeer achterhaald is. Fietsen is efficiënter geworden dan autorijden. Als regelmatige fietser ervaar ik het veel, zelfs voor middellange afstanden. Maar de voordelen zijn niet alleen gerelateerd aan de tijdwinst. Als ik naar mijn werk fiets, krijg ik mijn dagelijkse beweging, voel ik me meer ontspannen en draag ik direct bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Bij Schréder zijn we bezig met verantwoord handelen voor een duurzame toekomst. Omdat steedsmeermensen gebruik maken van fietsinfrastructuur, loont het zeker om te investeren in kwalitatieve fietspaden! Met onze kennis en expertise kunnen we uw stad helpen de beste omstandigheden te creëren om te fietsen, met de hoogste efficiëntie en de laagste impact op het ecosysteem. Een andere manier om naar het werk te gaan, te leven en te ontspannen

10

Hoe fietsinfrastructuren optimaliseren?

18

18

Uitdagingen en oplossingen

Uitdagingen en oplossingen

26

Schréder producten

28

Besturingsoplossingen

Een greep uit onze projecten

32

32

Een greep uit onze projecten

3

2

Onze toewijding

Samen voor onze Toekomst

Schréder heeft een samenhangende, bedrijfsbrede duurzaamheidsstrategie ontwikkeld genaamd “Together for our Future”. Deze verbintenis is gestructureerd rond drie assen die de relevante geprioriteerde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) omvatten. Duurzaamheid is verankerd in onze strategie, structuur, processen en cultuur. Op deze manier werken is de enige weg vooruit voor echt positieve en blijvende voordelen. Het bevorderen van actieve mobiliteit en veiligheid voor iedereen met de beste verlichtingsoplossingen op de markt is een manier om duurzame waarde te creëren voor gemeenschappen.

VOOR ONZE MENSEN

Verantwoordelijk zijn voor onze mensen door menselijke groei te ontwikkelen door diversiteit en respect voor mensen- rechten

Aandachtsgebieden: › Genderdiversiteit › Mensenrechten

« Onze rol als marktleider motiveert ons om deel te nemen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en bij te dragen aan respectvolle economische ontwikkeling. We helpen gemeenschappen hun grootste uitdagingen het hoofd te bieden en de wereld duurzamer te maken. »

VOOR ONZE PLANEET

Verantwoordelijk zijn voor onze planeet door de milieu-impact van onszelf en die van onze klanten te verminderen

VOOR ONZE GEMEENSCHAP

Verantwoordelijk zijn voor onze gemeenschap door een positieve impact te hebben op de samenleving door onze oplossingen Aandachtsgebieden: › Verlichting met een positieve maatschappelijke impact › Respect voor flora- en fauna-ecosystemen

Aandachtsgebieden: › CO2-voetafdruk van het bedrijf › Energie-efficiëntie van onze armaturen › Circulaire economie

Werner de Wolf CEO – Schréder

5

4

Feiten en cijfers Het wiel opnieuw uitvinden

Een geweldig fietspad?

Verkeersopstoppingen, slechte luchtkwaliteit en de effecten van klimaatverandering zijn allemaal goede redenen om actieve mobiliteit te bevorderen. Als we naar de feiten en cijfers kijken, kan fietsen zeker een deel van de oplossing zijn.

Fietsers houden rekening met verschillende parameters om de infrastructuur die ze gebruiken te beoordelen. • Kwaliteit van fietspaden • Verlichting, vooral in moeilijke zones zoals kruispunten • Duidelijke en zichtbare bewegwijzering • Aanwezigheid van verkeerslichten of kleine rotondes • Gevoel van veiligheid (objectief en subjectief)

2,2

5

nieuwe fietsen worden er verkocht voor elke auto in Europa. Jaarlijks worden er in de EU meer dan 22 miljoen fietsen verkocht (2) .

6

73 %

£ 10-20 is de investering in fietsinfrastructuur per jaar en per hoofd van de bevolking in sommige steden in het VK (4) .

van de Europeanen vindt dat fietsen een voorkeursbehandeling moet krijgen ten opzichte van auto’s (1) .

3

Stimulansen om de fiets in de stad te gebruiken

-5 km 50% van alle privéautoritten in steden zijn korter dan 5 kilometer (Europese Unie) (1) .

4

+270 %

1

70%

toename van het gebruik van fietspaden in sommige Australische steden met de pandemie (3) .

Fietsinfrastructuur

28%

2

vermindering van de uitstoot van broeikas- gassen is de doelstelling van het EU Climate Target Plan voor 2030. -55 %

Beperkingen op gemotoriseerd verkeer

21%

Beveiligde fietsenstallingen

11%

Promotiecampagnes

8%

Systemen voor fietsdelen

(3) https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/ call-to-fast-track-bike-lanes-to-boost-jobs-and-take-advantage-of-lockdown-induced-bicycle-sales (4) «Planning for Cycling.» - Rob Gallagher and John Parkin.

(1) «Cycling: the way ahead for towns and cities.» - European Community. (2) www.statista.com

7

6

Regelgeving en normen Wat zijn de regels ?

Fietspadverlichting is essentieel om een ​veilige route te bieden, de veiligheid (subjectief en objectief) van fietsers te waarborgen en hen op hun weg te begeleiden. Het verhoogt ook het comfort. Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft een reeks normen voor openbare verlichting opgesteld ( EN 13201-x Wegverlichting ). Voor fietsvoorzieningen geven deze normen aanbevelingen voor het verlichtingsniveau in functie van de inrichting van de weg en de (relatieve) ligging van de fietspaden, het al dan niet aanwezig zijn van snelheidsreducerende voorzieningen, het risico op agressie en de eventuele noodzaak van gezichtsherkenning. Over het algemeen wordt voor fietspaden een waarde tussen 5 en 10 lux aanbevolen. Fietspadverlichting moet er voor zorgen dat fietsers op elk moment van de dag en in elk seizoen veilig kunnen fietsen . Anders loopt het fietspad het risico te weinig gebruikt te worden. De verlichting moet fietsers ook in staat stellen obstakels gemakkelijk te zien en de

wegmarkering te begrijpen. Dit staat bekend als horizontale verlichtingssterkte. Het meet de hoeveelheid licht die in lux op het oppervlak valt. De verlichting moet ook alle verticale objecten duidelijk zichtbaar maken. Het is belangrijk dat fietsers de wegwijzers kunnen lezen, gebouwen in de buurt kunnen herkennen en fietsers of voetgangers op hen af ​kunnen zien komen. Ook is het essentieel dat automobilisten ze kunnen zien als het fietspad naast of in de buurt van een weg ligt. De verlichting van deze verticale objecten (verkeersborden, fietsersschaduw, etc.) zorgt voor een zogenaamde verticale verlichtingssterkte. Het wordt gemeten op 1,5 m boven de weg. Het verlichtingsniveau moet zo gelijkmatig mogelijk zijn en vermijden dat er zich donkere vlekken vormen op het fietspad.

9

8

Fietsinfrastructuur

Fietssuggestiestroken

Hoe de verschillende lay-outs optimaliseren

Wegmarkeringen met pijlen en fietslogo’s maken de weggebruikers er attent op dat fietsers en auto’s de weg met elkaar delen. Stroken met fietspictogrammen in het midden of fietspaden in reliëf duiden aan dat een deel van de rijbaan voorbehouden is voor fietsers. Dit zijn geen echte fietspaden.

Er zijn verschillende soorten fietspaden. Ze hebben allemaal hun specifieke kenmerken en vereisen speciale verlichtingsoplossingen.

Hoe verlichten we ze? In dit geval maken de fietspaden deel uit van de weg. We stellen armaturen voor met de juiste lichtverdeling om het hele oppervlak, inclusief de rijbanen, te dekken. In volledige overeenstemming met CEN 13201- 1, selecteren we de lichtverdeling die klasse -1 van de hoofdweg respecteert voor het fietspad.

11

10

Fietsinfrastructuur

Gescheiden fietspaden

Aparte fietspaden

Een gescheiden fietspad bevindt zich naast de rijbaan. Het wordt van het voetpad en de rijbaan gescheiden door niveauverschillen, barrières of beplanting.

Een apart fietspad is een fietspad dat volledig van het gemotoriseerd verkeer gescheiden is en volledig voorbehouden is voor fietsers. Ook voetgangers en andere niet-gemotoriseerde gebruikers mogen het gebruiken.

Hoe verlichten we ze? We raden aan om masten te gebruiken met armaturen die op twee soorten uithouders zijn gemonteerd: een bevestigd op 6 tot 10 meter voor de hoofdweg en een andere, aan de achterkant van de mast en op een lagere hoogte, voor het fietspad. Die achterste uithouder laat toe om het armatuur uit te rusten met uitgebreide lichtverdelingen die de volledige afstand tussen de masten dekt.

Hoe verlichten we ze? De lichtmasten mogen de breedte van het pad niet beïnvloeden. We gebruiken onze zeer efficiënte armaturen, speciaal voor installaties op lage hoogte (4 tot 6,3 m) met een afstand van 6 tot 8xh om de P4-klasse te respecteren, zodat fietsers 30 tot 40 m vooruit kunnen kijken. Afhankelijk van de omgeving maken we gebruik van lichtverdelingen die aan beide zijden van het fietspad tot 1,5 m kunnen overlopen.

13

12

Fietsinfrastructuur

Onderdoorgangen

Kruispunten

Of het nu afgescheiden of aparte fietspaden zijn, soms kruisen ze hoofdwegen. In zo’n zone waar fietsers in contact komen met het wegverkeer is veiligheid prioriteit nummer 1. Barrières, de wegmarkering en de verlichting beschermen de meest kwetsbare gebruikers.

Hoe verlichten we ze? Fietsers moeten zich op hun gemak voelen in deze afgesloten ruimtes waar ze van nature een hoger risico op gevaar zien. We passen hogere verlichtingsniveaus toe en leveren vandalismebestendige en waterdichte lijnverlichting zoals met onze MY1 LED of ons SCULPline-assortiment. We kunnen ze combineren met bewegingssensoren om de verlichtingsniveaus te dimmen wanneer de onderdoorgang niet wordt gebruikt. Als veiliger alternatief voor kruispunten worden speciaal voor fietsers vaak onderdoorgangen aangelegd. Ze bieden een kortere weg en zorgen ervoor dat fietsers het gemotoriseerde verkeer kunnen vermijden.

Hoe verlichten we ze? Bij 50 km/u hebben automobilisten een smal gezichtsveld en hebben ze 28 m nodig om te stoppen (13,5 m bij 30 km/u). Voor deze moeilijke zones gebruiken we dezelfde specifieke lichtverdelingen als bij zebrapaden om een​ hoog niveau van verticale verlichtingssterkte te bieden. We combineren ze met koel witte LEDs om te zorgen voor het scherpste contrast dat automobilisten helpt om fietsers te zien oversteken.

15

14

Bridges Fietsinfrastructuur ug n

Steden die mobiliteit en de beleving van de fietsgebruiker hoog in het vaandel hebben staan, hebben veel fietsbruggen gebouwd. Sommigen van hen zijn echt opmerkelijke structuren in het landschap geworden.

Hoe verlichten we ze? Omdat het architecturale aspect cruciaal is, raden we u aan om de verlichting te integreren in de structuur van de brug. We kunnen aangepaste lichtsystemen maken voor leuningen om het dek te verlichten, terwijl we onze SCULP LED-schijnwerpers gebruiken om de structuur te verbeteren met dynamische lichtscenario’s.

17

16

Uitdagingen en oplossingen 6 oplossingen die het verschil maken

1 Garandeer de uiterste veiligheid Subjectieve veiligheid is het gevoel of de perceptie van veiligheid. Er zijn echter objectieve criteria om te bepalen of een fietspad veilig is. Het moet een hoge gelijkmatigheid hebben om vlekken op de grond te voorkomen. Fietsers moeten oneffenheden en obstakels duidelijk kunnen zien. Het moet fietsers begeleiden zodat ze de markeringen gemakkelijk kunnen volgen. Het juiste verticale verlichtingsniveau is essentieel voor gezichtsherkenning of het lezen van borden . Het helpt ook om andere fietsers uit de tegenovergestelde richting te zien komen. Omdat e-bikes tot 45 km/u (12,5 m/s) kunnen halen, is het essentieel dat fietsers snel gevaren kunnen herkennen , zoals onverwachte bochten, steile hellingen, slagbomen of kruispunten. Voor moeilijke zones zoals kruispunten kunnen verschillende kleurtemperaturen worden gebruikt.

Schréder armaturen

Met de TECEO S en IZYLUM 1 of 2, algemeen erkend door onafhankelijke instanties, biedt Schréder een groot aantal verlichtingsoplossingen die geoptimaliseerd zijn voor fietspaden . De combinatie van het juiste lumenpakket (van 600 tot 15.000 lm) en de juiste lichtverdeling stelt onze engineers in staat om de beste configuraties voor te stellen om de veiligheidsuitdaging aan te gaan .

TECEO S

IZYLUM 1

19

18

Comfort bieden voor alle gebruikers 2 Uitdagingen en oplossingen

3 Optimaliseren

van de bronnen

Verlichting is verantwoordelijk voor een groot deel van de energierekening van een stad, maar met de juiste technologie en de juiste partner kan dit aanzienlijk worden verlaagd. De relevantie van een investering moet in de tijd worden gemeten, rekening houdend met de besparingen die het door de jaren heen oplevert in termen van energie- en onderhoudskosten . Kwaliteitsproducten bieden een hoge efficiëntie en hoogwaardige fotometrie die het mogelijk maken de afstand tussen de masten te vergroten, het aantal lichtpunten per kilometer te verminderen en het energieverbruik te optimaliseren . De besparingen kunnen verder worden uitgebreid met besturingssystemen, waaronder opties voor dimmen en bewegingsdetectie.

Prestaties mogen niet ten koste gaan van comfort. Omdat fietspaden vereisen dat armaturen op lage masthoogtes worden geïnstalleerd, is het van cruciaal belang om verblinding te beperken . Niet alle oplossingen kunnen het niveau van visueel comfort bieden dat eindgebruikers verwachten. Fietsers willen ook hun omgeving goed kunnen zien, borden kunnen lezen en andere gebruikers kunnen herkennen. De kwaliteit van het licht speelt een belangrijke rol bij kleurherkenning . Als het gaat om het juiste licht op de juiste plaats op het juiste moment, kan licht-op-aanvraag ervoor zorgen dat mensen profiteren van de beste omstandigheden in een bepaalde omgeving. Dit geldt met name voor fietspaden waar de activiteit ‘s nachts sterk kan variëren.

Schréder armaturen

Schréder stelt hoge eisen op het gebied van verblinding (G-klasse) en kleurweergave (CRI). Zo respecteert TECEO S de G*4-klasse om een ​ hoog visueel comfort te bieden. Het levert ook een zacht, warmwit licht met een kleurweergave-index van 80, om kleuren weer te geven zoals ze zijn tijdens natuurlijk daglicht, voor een betere ervaring. Omdat hij kan worden uitgerust met een optionele geïntegreerde bewegingsdetectiesensor (PIR), is TECEO S klaar om intelligente verlichtingsscenario’s te creëren die de veiligheid en het comfort voor fietsers maximaliseren. Schréder armaturen

Schréder voorkomt overmatige verlichting door de beste oplossing te bieden om ervoor te zorgen dat alleen de noodzakelijke energie wordt gebruikt , rekening houdend met de natuurlijke vermogensvermindering in de toekomst (onderhoudsfactor). De IZYLUM 1 en IZYLUM 2 zijn geoptimaliseerd voor lage toepassingen zoals fietspadverlichting. Ultracompact, energiezuinig (tot 172 lm/W) en verkrijgbaar met hoogwaardige lichtverdelingen, bieden ze prestaties op lange termijn (LED-levensduur van 100.000 uur of 25 jaar). Met een zeer laag stroomverbruik biedt IZYLUM een kosteneffectieve oplossing voor elk type fietspad .

TECEO S

IZYLUM 2

21

20

Uitdagingen en oplossingen

4 5

6 Behoud flora en fauna In sommige gebieden kunnen vleermuisslaapplaatsen aanwezig zijn. Bomen en heggen zijn natuurlijke omgevingen voor vleermuizen, terwijl rivieren en kanalen ook belangrijk zijn voor het foerageren. Bepaalde soorten vleermuizen zijn erg gevoelig voor licht . Het installeren van ongepaste verlichting kan voedsel- gebieden vernietigen en voorkomen dat vleermuizen zich door het landschap verplaatsen. Toch zijn vleermuizen niet de enige dieren die moeten worden beschermd tegen lichtverspilling en ongecontroleerde verlichting. Flora en fauna kunnen na verloop van tijd last hebben van een hoge lichtintensiteit, het kleurenspectrum (blauw licht) en overmatige verlichting. Alleen experts kunnen de verstoring van de verschillende soorten vissen, insecten en bedreigde dieren tot een minimum beperken.

FutureProof en vandaal- bestendig

In openbare ruimtes waar weinig activiteit is, kan vandalisme optreden. Dit kan het geval zijn voor fietspaden in de buitenwijken of tussen twee steden. Het is belangrijk om rekening te houden met de robuustheid van de verlichtingsinstallatie . Het kan zijn dat de fietsinfrastructuur in de loop van de tijd moet worden uitgebreid of aangepast. Het loont de moeite om te investeren in systemen die eenvoudig kunnen worden uitgebreid en geüpdatet .

Schréder oplossingen

De filosofie van Schréder is het ontwerpen en ontwikkelen van FutureProof -producten voor de circulaire economie. Ze kunnen op elk moment worden geüpgraded. Onze vandaalbestendige (IK 09) TECEO S en IZYLUM armaturen zijn gemaakt om lang mee te gaan.

Voorkom fiets - diefstal

Schréder oplossingen

SHUFFLE biedt een unieke oplossing voor fietsenstallingen: terwijl comfortabele sfeerverlichting aantrekkelijke plekken creëert, houden state-of-the-art bewakingscamera’s , met digitale zoom of volledig gemotoriseerde besturing, de fietsen in de gaten. SHUFFLE schrikt mensen met kwade bedoelingen af ​en geeft een gevoel van veiligheid. Het kan ook laadstations voor e-bikes aanbieden .

Schréder oplossingen

De Schréder PureNight -fotometrie voldoet aan de dark-sky-specificaties (0% ULOR) en profiteert van nieuwe accessoires (backlight control en verblindingsbegrenzer) om het licht alleen op het fietspad te richten. De FlexiWhite -oplossing van Schréder combineert dimmen en kleurtemperatuurveranderingen volgens vaste of on-demand scenario’s met sensoren voor veilige en milieuvriendelijke verlichting.

Nu e-bikes steeds populairder worden, worden ze het doelwit van dieven. Fietsdiefstal neemt toe, passend bij de groeiende populariteit van dit alternatieve vervoermiddel. Beveiligde fietsenstallingen kunnen deze diefstallen helpen voorkomen.

SHUFFLE

23

22

Uitdagingen en oplossingen

Fotometrie voor minimale lichtvervuiling

De juiste kleurtemperatuur voor mens en fauna

LICHT WEERKAATST NAAR BOVEN

LICHT REFLECTEERD TERUG DOOR ZWARE BEWOLKING

OPWAARTSE LICHT- STROOM

Natuurvriendelijke , minimale veiligheidsverlichting

detectie personen , gemaximaliseerde veiligheid en comfort ( hoge zichtbaarheid)

AMBER

3000K

Met zijn PureNight concept op basis van hoogwaardige fotometrische ontwerpen, biedt Schréder de ultieme oplossing om de nachtelijke hemel terug te krijgen zonder steden uit te schakelen . Schréder PureNight-oplossingen richten het licht alleen daar waar het gewenst en nodig is, in overeenstemming met de strengste milieuvoorschriften.

LICHT VERVUILING

VERBLINDINS- ZONE

Amber als standaard, 3000K bij detectie.

Met PCBA’s die twee soorten LEDs gebruiken (bijv. amber en 3000K), kunt u een van de twee kleurtemperaturen selecteren of beide op verschillende niveaus mengen (dimmen) om een ​ palet van kleurtemperaturen te creëren. Omdat lenzen de volledige PCBA bedekken, blijft de lichtverdeling ongewijzigd, wat u ook selecteert .

DIRECTE VERBLINDING

3000K

2700K 2200K

AMBER

8 H 9 H 10 H 11 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H

25

24

Technische eigenschappen

SCULPLINE

IP66

DMX RDM DAL I GL AS I K 07 PC I K 08

I P 66

I K 09 I P 66/67

I K 09 I P 66

Armatuur flux (range)

500 tot 10.000lm

PC I K 09 PC I K 10 PMMA I K 06

IZYLUM

TECEO S

Energieverbruik

13.6W tot 90W

SHUFFLE

Warm of neutraal wit RGB koel wit

Kleurtemperatuur

Aanbevolen Installatie hoogte

IZYLUM 1

IZYLUM 2

4 tot 8m

Nominale spanning

220-240V / 150-60Hz

Aanbevolen Installatie hoogte

Armatuur flux (range)

4 tot 8m

4 tot 10m

800 tot 9,000lm

Armatuur flux (range)

1.300 tot 6.700lm

Overspannings- beveiliging

10kV

Armatuur flux (range)

600 tot 8,200lm 1.900 tot 15.000lm

Energieverbruik

18.1W tot 55W

Energieverbruik

9.8W tot 78W

SCULPline 1

SCULPline 2

Energieverbruik

7.2W tot 65W 18.6W tot 109W

Kleurtemperatuur Warm, neutraal of koel wit Nominale spanning 220-240V - 120-277V - 347-480V / 50-60Hz Overspannings- beveiliging 6 of 10kV

Kleurtemperatuur

Warm of neutraal wit

Lengte

500mm 1.000mm

Kleurtemperatuur

Warm, neutraal of koel wit

220-240V / 120-277V 50-60Hz

Nominale spanning

Nominale spanning

220-240V - 120-277V / 50-60Hz

KG

4.8kg

6.4kg

Overspannings- beveiliging

10kV

Overspannings- beveiliging

6, 8 of 10kV

A

A

Afmetingen

Afmetingen

6.84M

B

Armatuur

MAX. 5 modules

B

IZYLUM 1 IZYLUM 2

A

450mm

A 587mm 604mm

B

99mm

MY1 LED

CCTV

I K 10 I P 67

B 94mm 94mm

C

252mm

C

C 294mm 352mm

5.1kg

KG

C

WLAN

4.9kg

6.3kg

KG

Armatuur flux (range)

1.600 tot 11.100lm

Lichtring

Energieverbruik

23W tot 89W

TECEO1

Universele opschuifmontage (horizontaal en paaltop): Ø32-60mm - Ø32-76mm

Universele opschuifmontage (horizontaal en paaltop): Ø32mm - Ø42-48mm - 60mm - Ø76mm

Kleurtemperatuur

Warm wit

2.28M Min. mast- hoogte

Luidspreker

+30°

TECEO1

L

Nominale spanning

220-240V / 50-60HZ

0° 5° 15° 10°

+30°

0° -5°

Overspannings- beveiliging

Intercom

4 of 10kV

-10° -15°

Lengte

295mm tot 1.581mm

-10°

EV-lader

-30°

1.4kg tot 6kg

KG

Besturingsoplossingen Flexibiliteit, maximale besparingen en optimaal comfort

Autonoom lokaal netwerk met bewegingssensoren

Armaturen uitgerust met Owlet LUCO AD-controllers kunnen een gesloten netwerk creëren dat licht-op- aanvraag scenario’s met bewegingssensoren biedt. De verlichtingsniveaus worden meestal gedimd om energiebesparingen te maximaliseren. Wanneer fietsers aankomen, detecteren de sensoren hun aanwezigheid en de armaturen voor hen verhogen de lichtopbrengst om de beste voorwaarden te bieden op het gebied van veiligheid en comfort. Dankzij de draadloze communicatie tussen de armaturen kunnen sensoren op de meest geschikte plaatsen worden geïnstalleerd . Het netwerk kan op elk moment worden uitgebreid, omdat er alleen nieuwe armaturen aan de lus moeten worden toegevoegd. Scenario’s kunnen ook in de loop van de tijd worden gewijzigd om zich aan te passen aan nieuwe situaties.

• Slimme autonome oplossing • Licht-op-aanvraag scenario’s • Maximale besparingen met geoptimaliseerd gebruik van energie • Maximale veiligheid en comfort voor de fietsers • FutureProof met aanpassingen ter plaatse mogelijk Voordelen

Onze slimme oplossingen zorgen ervoor dat we altijd het juiste licht op de juiste plek hebben. Ze minimaliseren het energieverbruik, vergemakkelijken netwerkuitbreiding, optimaliseren onderhoudsactiviteiten en activabeheer terwijl ze de beste gebruikerservaring bieden. We bieden een volledige reeks oplossingen, van eenvoudige dimfuncties tot volledige systemen voor beheer op afstand.

29

28

Besturingsoplossingen

PIR of radar?

Schréder EXEDRA smart managementsysteem

Als het gaat om het kiezen van een detectieapparaat, hoe kiest u dan tussen PIR en radar? Het is een kwestie van flexibiliteit en kosten. Traditionele bewegingssensoren zijn ontworpen met PIR omdat het een kosteneffectief en eenvoudig detectieapparaat is. De PIR-sensor detecteert veranderingen in de hoeveelheid infraroodstraling. Een radar gebruikt het Doppler-principe om de beweging, snelheid en richting van een object te bepalen. De vereiste functies zullen dus uiteindelijk de technologiekeuze bepalen. Is afstand belangrijk? Houd er dan rekening mee dat PIR-sensoren een detectiebereik hebben van circa 5 meter. Radar kan werken binnen een bereik van 2 tot meer dan 30 meter. Als de snelheid en richting van het bewegende object belangrijke parameters zijn, is radar de beste oplossing omdat het beide kenmerken kan detecteren.

Schréder EXEDRA is een besturingssysteem voor het bewaken, meten en beheren van een verlichtingsnetwerk . Het is een complete oplossing op basis van open standaarden en protocollen. Schréder EXEDRA biedt een unieke combinatie van state-of-the-art technologie en een gebruiksvriendelijke webinterface om elk armatuur te allen tijde te bedienen via een beveiligde internetverbinding. Met bidirectionele communicatie kunnen de bedrijfsstatus, het energieverbruik enmogelijke storingen worden bewaakt . Schréder EXEDRA kan worden gecombineerd met een breed scala aan sensoren om responsieve verlichtingsscenario’s te creëren. Door middel van geavanceerde tools voor gegevensanalyse, zowel visueel als in rapporten, is Schréder EXEDRA een krachtig hulpmiddel voor efficiëntie, rationalisatie en besluitvorming.

Voordelen

• Slim, open en interoperabel systeem met apparaten en platforms van derden • Light-on-demand scenario’s die op elk moment kunnen worden geüpgraded (bidirectionele communicatie) • Hetzelfde systeem voor de hele stad (niet alleen de zebrapaden) • Toekomstbestendig platform om nieuwe uitdagingen aan te gaan en mee te evolueren met technologie • Compatibel met NEMA en Zhaga-D4i controllers/sensoren

31

30

Een greep uit onze projecten

Thy-Le-Château (België) - Product: CITEA NG met sensoren

Roeselaere (België) - Product: TECEO S met sensoren en zonne-energie

As (België) - Product: TECEO (met sensoren)

Boedapest (Hongarije) - Product: SHUFFLE

33

32

Een greep uit onze projecten

Tiel (Nederland) - Product: YOA

Tilburg (Nederland) - Product: PIANO

Heidelberg (Duitsland) - Product: TECEO

Londen (VK) - Product: YOA

Tessenderlo (België) - Product: TECEO (met bewegingssensoren)

Póvoa de Varzim (Portugal) - Product: PIANO

35

34

www.schreder.com

Copyright © Schréder S.A. 2021 - Executive Publisher: Stéphane Halleux - Schréder S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgium) - The information, descriptions and illustrations herein are of only an indicative nature. Due to advanced developments, we may be required to alter the characteristics of our products without notice. As these may present different characteristics according to the requirements of individual countries, we invite you to consult us.

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36

ch.schreder.com

Powered by