Schréder - Treceri de pietoni

Schréder are o istorie lungă de succes în ceea ce privește creșterea siguranței trecerilor de pietoni. Tehnologia noastră LED avansată, combinată cu elementele noastre optice de ultimă generație proiectată special pentru aceste aplicații, oferă fotometriile perfecte pentru a ajuta orașele să reducă riscul de accidente care implică automobiliști și pietoni.

Treceri de pietoni

Soluț i i de i luminat care pot salva v ieț i

Cuprins

Fapte și cifre

Reglementări și standarde

Unele concepte cheie

Reglementări și standarde

Amplasări uzuale

Amplasări uzuale

Soluțiile noastre

Câteva dintre proiectele noastre

Soluții de control

Câteva dintre proiectele noastre

Istvan Laskai Manager segment de afaceri rutiere

Accidentările pietonilor nu sunt inevitabile Privind statisticile, am fost terifiat să aflu câți pietoni sunt uciși anual în orașele noastre. Fără îndoială, aceștia sunt printre cei mai vulnerabili participanți la trafic. Prima mea întrebare a fost: cum este posibil acest lucru, când avem tehnologia să prevenim aceste tragedii. Deoarece în spații le unde utilizatorii vulnerabili se întâlnesc cu vehicule, accidentele au adesea consecințe tragice, Schreder a dezvoltat soluții specifice și accesibile pentru creșterea siguranței. Calitatea iluminării trecerilor de pietoni este strâns legată de nivelul de pericol. Împreună cu părțile interesate, dorim să sprijinim orașele în reducerea victimelor rutiere, și continuăm să investim pentru a crește siguranța tuturor.

Angajamentul nostru

Împreună pentru viitorul nostru Schreder a dezvoltat o strategie de sustenabilitate solidă, la nivel de companie, numită „Împreună pentru viitorul nostru”. Acest angajament este structurat în jurul a trei axe care cuprind Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (ODD) relevante și prioritare ale ONU. Sustenabilitatea este in tegrată în strategia, structura, procesele și cultura noastră. Acest mod de lucru este singurul care poate aduce beneficii cu adevărat pozitive și de durată. Promovarea mobilității și siguranței active pentru cetățeni cu cele mai bune soluții de iluminat pe piață, este o modalitate de a crea valoare durabilă pentru comunități.

PENTRU OAMENII NOȘTRI

Să fim responsabili pentru oamenii noștri prin dezvoltarea potențialului uman prin diversitate și respect pentru drepturile omului. Zone de interes:

> Diversitate de gen > Drepturile omului

PENTRU PLANETA NOASTRĂ

Să fim responsabili pentru planeta noastră prin reducerea

PENTRU COMUNITATEA NOASTRĂ

im pactului nostru și al clienților noștri asupra mediului.

Să fim responsabili pentru comunitatea noastră prin tr-un impact pozitiv ferm asupra societății prin soluțiile noastre .

Zone de interes: > Amprenta de carbon a companiei > Eficiența energetică a aparatelor noastre de iluminat > Economie circulară

Zone de interes: > Iluminat cu un impact social pozitiv > Respect pentru ecosistemele de floră și de faună

„Creăm momente semni f icat ive pentru oameni i din spați i publ ice, făcându -le sigure, confortabi le și durabi le.”

Nicolas Keutgen

Șef Birou Inovații - Schreder

Fapte și cifre

Siguranța rămâne o preocupare majoră pentru orașe

victime ale accidentelor rutiere sunt pietoni. 1din5

CELE MAI MULTE ACCIDENTE

dimineața devreme sau seara devreme în timpul săptămânii.

din accidentele rutiere mortale au loc pe drumurile urbane.

1din2 pietoni decedați este o persoană cu vârsta de 65 de ani sau mai mult. Copiii și adulții tineri (0- 24) reprezintă 16% dintre victimele pietonilor.

pietoni mor în fiecare an în accidente rutiere în UE.

SUPRAFEȚE USCATE

Suprafața drumului a fost uscată la 75% dintre victimele pietonale.

Sursă: Observatorul European pentru Siguranța Rutieră.

Cele 5 provocă ri principale pentru trecerile de pietoni

Să se distingă trecerea de mediul înconjurător

Să creștem vigilența șoferilor

Să încurajăm pietonii să traverseze în siguranță drumul

Să facem pietonii vizibili în orice condiții

Să minimizăm efectul de orbire pentru șoferi și pentru pietoni

Unele concepte cheie

Câteva lucruri de știut despre trecerile de pietoni

Iluminare în plan vertical/orizontal

Iluminare în plan orizontal

Iluminare în plan vertical

Iluminarea în plan orizontal le permite pietonilor să vadă marcajele rutiere și să utilizeze corect trecerile de pietoni. Iluminarea în plan orizontal ajută șoferii să vadă pietonii.

80 lux

40 lux

20 lux

Iluminat în plan vertical

Iluminat în plan orizontal

Topografia unei treceri de pietoni

O trecere de pietoni este o zonă limitată, însă foarte bine structurată, în care se aplică standardele și particularitățile. Este important să înțelegem topografia acestei zone.

Direcția emisiei luminii

Zonă de așteptare

Lățime trecere de pietoni

Axă trecere de pietoni

Zonă de așteptare

Unele concepte cheie

Un contrast de culoare vizibil

Contrastul realizat de o temperatură de culoare diferită față de iluminatul stradal din împrejurimi este un mod eficient de evidențiere a trecerilor de pietoni și de a atrage atenția șoferilor.

Pietonul în ochii șoferilor

În zonele urbane, atenția șoferului este concentrată în mod nat ural la aproximativ 100 de metri în față, la un unghi de aproximativ 5°. Prin urmare, este important ca pietonul să apară în câmpul său vizual cu suficient timp înainte. Iluminarea în plan vertical a pietonului ar trebui sa- i permită șoferului să vadă pietonul și să reacționeze corespunzător. La 50 km/h, un șofer obișnuit are nevoie de aproximativ 43 de metri pentru oprire.

Reglementări și standarde

Ce spun regulile ?

Trecerile de pietoni sunt secțiuni ale drumului în care interacțiunea bună între pietoni și șoferi este vitală. Iluminatul corect este esențial pentru realizarea celor mai sigure c ondiții pentru toți.

Soluțiile cu contrast pozitiv sunt favorabile pentru trecerile de pietoni iluminate cu distribuție asimetrică a luminii. Aceste aparate de iluminat au distribuții specifice de lumină, adaptate la poziția aparatului de iluminat, indiferent dacă sunt pe partea dreaptă sau stângă a drumului și de direcția traficului.

Iluminatul adecvat crește siguranța la trecerile de pietoni, care trebuie să fie vizibili în diferite condiții meteorologice și pe tot parcursul zilei. Acesta asigură cele mai bune condiții pentru șoferi să înțeleagă situația de trafi c și să recunoască silueta pietonului, și să - i facă pe pietoni conștienți de mediul înconjurător, de trecerea de pietoni și de vehiculele care se aproprie. CIE oferă recomandări și linii directoare cu privire la regulile și la nivelurile pentru iluminat r utier (inclusiv pentru treceri de pietoni), precum și procedurile de calcul și metodele de măsurare. Apoi, organismele de standardizare naționale convertesc aceste recomandări în standarde locale. La nivel internațional, nu există o definiție armonizată pentru iluminatul corespunzător al trecerilor de pietoni și despre modul de proiectare. Cu toate acestea, în general, reglementările existente recomandă un nivel ridicat al contrastului. Acestea subliniază că pietonii trebuie să fie evidențiați, în principal prin nivelul intensității luminoase sau prin culoarea luminii.

UNELE PRINCIPII DE BAZĂ SE APLICĂ ÎN GENERAL: - Iluminarea în plan orizontal pe trecerea de pietoni trebuie să fie egală cu triplul iluminării în plan orizontal a carosabilului la marginea trecerii (dar să nu fie de 4 ori mai mare);

- Calculul zonelor de iluminare în plan orizontal și vertical ar trebui să se extindă la lățimea totală a carosabilului și la lățimea trecerii de pietoni, inclusiv zonele de așteptare.

Ce urmează?

Către o nouă abordare dedicată

Un grup de lucru ce include Fundația pentru Dezvoltarea Ingineriei Civile, Universitatea de Tehnologie din Gdansk și Institutul de Cercetare a Drumurilor și Podurilor a venit recent cu linii directoare pentru iluminatul trecerilor de pietoni (1) . Această lucrare academică propune o metodă specifică de maximizare a siguranței pentru pietoni. Acestea propun introducerea unor clase noi de iluminat (PC) pentru soluții dedicate de ilumina re a trecerilor de pietoni. Acestea au scopul să realizeze un contrast pozitiv ridicat pentru siluetele pietonilor observate din perspectiva șoferilor.

Această abordare analizează cerințele de iluminare pentru clasa iluminatului rutier și lumina reflectată pe pietoni. Aceste linii directoare nu sunt încă transpuse în reglementări și standarde, dar ar putea fi în curând, deoarece organismele de standardizare se ocupă în prezent să revizuiască recomandările.

ILUMINATUL STRADAL

ILUMINAT PENTRU TRECERE DE PIETONI

Punctele A, B, C, D, E, F

Înainte și după trecerea de pietoni

Planur i

I luminare medie în plan vertical

Uni formitate în plan vertical pe obiect

I luminare medie în plan or izontal

Uni formitate în plan or izontal pe obiect

I luminare minimă în plan vertical

I luminare medie

I luminare medie

Clas a M

Clasă PC

Cer ință minimă pentru o soluție de trecere de pi etoni specif ică

(1) Linii directoare pentru organizarea traficului pietonilor în siguranță - Linii directoare pentru iluminatul corect al trecerilor de pietoni. Proiect de cercetare al Fundației pentru Dezvoltarea Ingineriei Civile, Universitatea de Tehnologie din Gdansk și Institutul de Cercetare a Drumurilor și Podurilor, în parteneriat cu Universitatea de Tehnologie din Varșovia.

Zonă de așteptare

Axă

trecere

de pietoni

Zonă de așteptare

Zonă de așteptare

Axă trecere de pietoni

Zonă

de

așteptare

Amplasări uzuale

Maximizarea siguranței și confortului vizual

TRAFIC ÎNTR-UN SINGUR SENS

Un singur aparat de iluminat poate ilumina o trecere de pietoni pentru un drum cu una sau cu două benzi, sau un drum lat care include și pistă pentru biciclete.

TRAFIC ÎNTR-UN SINGUR SENS - DRUM CU 3 BENZI

Pe partea opusă a drumului va fi necesar al doilea aparat de iluminat.

Amplasări uzuale

TRAFIC ÎN AMBELE SENSURI - DRUM CU 4 BENZI

Sunt necesare minim de 2 aparate de iluminat pentru realizarea unui contrast pozitiv pentru trafic în ambele dire cții.

Elemente optice specifice disponibile pentru o gamă largă de aparate de iluminat Soluțiile noastre

Mai mult de jumătate dintre toate victimele sunt datorate coliziunilor în trafic care se petrec după lăsarea întunericului, chiar dacă traficul este mult mai ușor noaptea decât în timpul zilei.

Prin iluminat de calitate, numărul de accidente rutiere scade cu o medie de aproximativ 30% și cu până la de trei ori în cele mai bune condiții. Abilitatea șoferului de a per cepe pericolul și de a evita accidentele este compromisă la trecerile de pietoni slab iluminate. Iluminatul corespunzător crește semnificativ vizibilitatea, mărește câmpul de vizibilitate al șoferului, face obstacolele mai vizibile și permite să fie detect ate mai repede.

Schreder are o istorie lungă de succes în creșterea siguranței trecerilor de pietoni. Tehnologia noastră LED avansată, combinată cu elementele noastre optice de ultimă generație proiectată în special pentru aceste aplicații, oferă fotometriile perfecte pen tru a ajuta orașele să reducă riscul de accidente care implică șoferi și pietoni.

Schreder a proiectat elementele optice LensoFlex ® 2 și LensoFlex ® 4 Zebra pentru a îndeplini provocarea de a face mai sigure trecerile de pietoni, păstrând în același timp consistența estetică a aparatelor de iluminat în peisajul urban.

Elementele noastre optice dedicate oferă confort vizual pentru șoferi și pentru pietoni pentru a- i ajuta să împartă spațiul public într -o manieră mai sigură. Distribuția de lumină asimetrică oferă un nivel ridicat de iluminare în plan vertical pe trecere,din poziția șoferului. În același timp, însăși trecerea de pietoni primește un nivel înalt de iluminare în plan orizontal, dezvăluindu - și poziția de la o distanță bună.

Lumina albă combinată cu o distribuție de lumină asimetrică bruscă asigură o soluție foarte eficientă pentru iluminarea trecerilor de pietoni.

Aparatele noastre de iluminat pentru treceri de pietoni au un nivel ridicat de etanș eizare (cel puțin IP 66), pentru a menține performanța inițială cât mai mult posibil pe durata de utilizare a instalației.

Soluțiile noastre

Unele dintre aparatele noastre de iluminat care se pot utiliza pentru iluminatul trecerilor de pietoni

Suportul necesar pentru un rezultat perfect Suportul necesar pentru un rezultat perfect

Dacă stâlpul este poziționat prea în spate față de stradă, montajul în vârful stâlpului nu este ideal dintr-o perspectivă fotometrică. Un suport ar fi mai bun pentru a poziționa corect aparatu l de iluminat și pentru a optimiza distribuția luminii pe trecerea de pietoni. Cu o gamă largă de mai mult de 30 de suporturi, care include modele contemporane și tradiționale, adaptate de diferite socluri de aparate de iluminat, Schreder poate oferi soluția ideală pentru dvs.

Soluțiile noastre

SHUFFLE: mai presus de iluminat

Stâlpul inteligent SHUFFLE oferă oportunități unice de creștere a siguranței grație designului său modular care poate integra dispozitive de securitate precum camere CCTV, alarme audio sau un buton de panică. Un aparat de iluminat montat pe stâlpul SHUFFLE și prevăzut cu elemente optice Zebra asigură o temperatură de culoare, o intensitate și o distribuție a luminii corespunzătoare pentru o iluminare perfectă a trecerii de pietoni.

Suport pentru aparat de iluminat cu stut de Ø 60 mm (pentru aparat de iluminat suplimentar echipat cu element optic Zebra)

Cameră de urmărire pentru supravegherea zonei

Cameră QuadView pentru monitorizare 360°

Difuzor impermeabil analog sau digital, pentru mesaje audio

Interfon cu o apăsare pentru declanșarea situațiilor de urgență

Soluții de control

Sistem de management la distanță Schreder EXEDRA

Schreder EXEDRA este un sistem de comandă la distanță pentru monitorizarea, măsura și managementul rețelei de iluminat. Acesta este o soluție completă bazată pe protocoale și standarde deschise. Schreder EXEDRA oferă o combinație unică de tehnologie de ultimă generație și o interfață web cu utilizare facilă pentru controlul fiecărui aparat de iluminat în orice moment printr- o conexiune de internet securizată. Prin comunicație bidirecțională, se pot monitoriza starea operațională, consumul de energie și defecțiunile posibile. Schreder EXEDRA poate fi combinat cu o gamă largă de senzori pentru a realiza scenarii de iluminat adaptive. Prin unelte de analiză avansată a datelor, prezentate atât vizual cât și în rapoarte, Schreder EXEDRA este o unealtă puternică pentru eficiență, raționalizare și luarea deciziilor.

Avantaje principale

• Sistem inteligent, deschis și interoperabil cu dispozitive și platforme terțe. • Scenarii de iluminare la cerere care pot fi actualizate în orice moment (comunicație bidirecțională). • Același sistem pentru întregul oraș (nu numai trecerile de pietoni). • Platformă de viitor pentru a aborda noile provocări și pentru a evolua odată cu tehnologia. • Compatibil cu senzorii/controlerele NEMA și Zhaga -D4i.

Adaptare în timp real Cu EXEDRA, Schreder se bazează pe protocoale și standarde deschise pentru proiectarea unei arhitecturi capabile să interacționeze perfect cu sisteme și platforme terțe. Un exemplu bun pentru acesta este ceea ce am oferit orașului Bruxelles. Le- am furnizat un sistem de iluminat stradal inteligent și inovativ de- a lungul „Bois de la Cambre”, un parc urban mare din sudul orașului. Aici, am conectat aparatele de iluminat la fluxuri de date în timp real pentru a maximiza siguranța, confortul și economia de energie.

Aceste informații nu au fost acaparate prin senzori instalați pe aparatele de iluminat ci prin platforme online de pe internet. S-au utilizat trei tipuri de informații existente și în timp real pentru declanșarea scenariilor:

meteo;

trafic;

poziționarea trecerilor de pietoni.

Informațiile provenite de la platforme terțe i -au permis sistemului Schreder EXEDRA să asigure nivel ul de iluminat optim în fiecare punct de lumină și, dacă este necesar, să adapteze iluminatul la fiecare 15 minute la condițiile din timp real.

Câteva dintre proiectele noastre

Portimao (Portugalia) - Produs: NEOS LED

Geneva (Elveția) - Produs: AMPERA

Lomza (Polonia) - Produs: STYLAGE

Câteva dintre proiectele noastre

Guadalajara (Spania) - Produs: NEOS LED

Belgrad (Serbia) - Produs: NEOS LEI

Alicante (Spania) - Produs: AMPERA

Ans (Belgia) - Produs: NEOS LED

Liege (Belgia) - Produs: PIANO

Babolna (Ungaria) - Produs: TECEO

Dreptur i de autor © Schreder S .A. 2021 - Edi tor execut iv : Stephane Ha l leux - Schreder S .A. - rue de Mons 3 - B-4000 L iege (Bel gia) - Informa ț i i le, descr ier i le ș i i lustraț i i le de a i ci sunt doar or ientat ive. Dator i tă dezvol tăr i lor avansate, es te pos ibi l f ie necesar să modi f i căm caracter i st i ci l e produselor noastre fără not i f i care prea labi lă . Deoarece acestea pot prezenta caract er i st i ci di fer i te î n funcț ie de cer ințele f iecărei țăr i , vă inv i tăm să ne consul taț i .

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32

www.schreder.com

Powered by