Schréder - Treceri de pietoni

Soluțiile cu contrast pozitiv sunt favorabile pentru trecerile de pietoni iluminate cu distribuție asimetrică a luminii. Aceste aparate de iluminat au distribuții specifice de lumină, adaptate la poziția aparatului de iluminat, indiferent dacă sunt pe partea dreaptă sau stângă a drumului și de direcția traficului.

Iluminatul adecvat crește siguranța la trecerile de pietoni, care trebuie să fie vizibili în diferite condiții meteorologice și pe tot parcursul zilei. Acesta asigură cele mai bune condiții pentru șoferi să înțeleagă situația de trafi c și să recunoască silueta pietonului, și să - i facă pe pietoni conștienți de mediul înconjurător, de trecerea de pietoni și de vehiculele care se aproprie. CIE oferă recomandări și linii directoare cu privire la regulile și la nivelurile pentru iluminat r utier (inclusiv pentru treceri de pietoni), precum și procedurile de calcul și metodele de măsurare. Apoi, organismele de standardizare naționale convertesc aceste recomandări în standarde locale. La nivel internațional, nu există o definiție armonizată pentru iluminatul corespunzător al trecerilor de pietoni și despre modul de proiectare. Cu toate acestea, în general, reglementările existente recomandă un nivel ridicat al contrastului. Acestea subliniază că pietonii trebuie să fie evidențiați, în principal prin nivelul intensității luminoase sau prin culoarea luminii.

UNELE PRINCIPII DE BAZĂ SE APLICĂ ÎN GENERAL: - Iluminarea în plan orizontal pe trecerea de pietoni trebuie să fie egală cu triplul iluminării în plan orizontal a carosabilului la marginea trecerii (dar să nu fie de 4 ori mai mare);

- Calculul zonelor de iluminare în plan orizontal și vertical ar trebui să se extindă la lățimea totală a carosabilului și la lățimea trecerii de pietoni, inclusiv zonele de așteptare.

Powered by