Schréder - Oplossingen voor zebrapaden

Schréder heeft een lange geschiedenis van succes in het verbeteren van de veiligheid van zebrapaden. Onze geavanceerde slimme LED-technologie, gecombineerd met onze moderne optieken, biedt de perfecte oplossingen om steden te helpen het risico op ongevallen met automobilisten en voetgangers te verminderen.

Zebrapaden Levensreddende verlichtingsoplossingen

Inhoud

12

Istvàn Laskai Road Business Segment Manager

06

Feiten en cijfers

Regelgeving en normen

08

Enkele sleutelbegrippen

Toen ik naar de statistieken keek, was ik geschokt toen ik hoorde hoeveel voetgangers er elk jaar in onze steden worden gedood. Zij behoren ongetwijfeld tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Mijn eerste vraag was hoe dit kon gebeuren als we de technologie hebben om deze tragedies te voorkomen. Schréder heeft specifieke en betaalbare oplossingen ontwikkeld om de veiligheid te verbeteren in deze ruimtes waar kwetsbare gebruikers voertuigen ontmoeten. Omdat ongelukken daar vaak tragische gevolgen hebben. De kwaliteit van de verlichting van zebrapaden is direct gerelateerd aan de mate van gevaar. Samen met onze belanghebbenden delen we de verantwoordelijkheid om steden te ondersteunen bij het terugdringen van verkeersdoden, en we blijven investeren om de veiligheid voor iedereen te verbeteren. Doden onder voetgangers zijn niet onvermijdelijk

12

Regelgeving en normen

16

16

Type lay-outs

Type lay-outs

20

Onze oplossingen

Een greep uit onze projecten

26

28

Besturingsoplossingen

28

Een greep uit onze projecten

3

2

Onze toewijding

Samen voor onze Toekomst Schréder heeft een samenhangende, bedrijfsbrede duurzaamheidsstrategie ontwikkeld genaamd “Together for our Future”. Deze verbintenis is gestructureerd rond drie assen die de relevante geprioriteerde VN- doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) omvatten. Duurzaamheid is verankerd in onze strategie, structuur, processen en cultuur. Op deze manier werken is de enige weg vooruit voor echt positieve en blijvende voordelen. Het bevorderen van actieve mobiliteit en veiligheid voor iedereen met de beste verlichtingsoplossingen op de markt is een manier om duurzame waarde te creëren voor gemeenschappen.

VOOR ONZE MENSEN

Verantwoordelijk zijn voor onze mensen door menselijke groei te ontwikkelen door diversiteit en respect voor mensen- rechten

Aandachtsgebieden: › Genderdiversiteit › Mensenrechten

VOOR ONZE PLANEET

«We creëren betekenisvolle momenten voor mensen in de openbare ruimte door ze veilig, comfortabel en duurzaam te maken.»

Verantwoordelijk zijn voor onze planeet door de milieu-impact van onszelf en die van onze klanten te verminderen

VOOR ONZE GEMEENSCHAP

Verantwoordelijk zijn voor onze gemeenschap door een positieve impact te hebben op de samenleving door onze oplossingen Aandachtsgebieden: › Verlichting met een positieve maatschappelijke impact › Respect voor flora- en fauna-ecosystemen

Aandachtsgebieden: › CO2-voetafdruk van het bedrijf › Energie-efficiëntie van onze armaturen › Circulaire economie

Nicolas Keutgen Chief Innovation Officer – Schréder

5

4

Feiten en cijfers Veiligheid blijft een grote zorg voor steden

De 5 belangrijkste uitdagingen voor zebrapaden

1 3 4 5 2 De oversteek onderscheiden van zijn omgeving Voetgangers zichtbaar maken onder alle omstandigheden Minimaliseren van verblinding voor bestuurders en voetgangers

Waakzaamheid van bestuurders verhogen

verkeersdoden in de EU zijn voetgangers 1 op 5

1

3

doordeweeks vroeg in de ochtend en vroeg in de avond PIEK IN ONGELUKKEN

2

van verkeersdoden vallen op stedelijke wegen 73 %

Voetgangers aanmoedigen om veilig over te steken

4

5

+4.700 voetgangers

1

2

op

voetgangersdoden is een persoon van 65 jaar of ouder. Kinderen en jongvolwassenen (0-24 jaar) zijn verantwoordelijk voor 16% van de voetgangersdoden.

sterven elk jaar bij verkeersongevallen in de EU

6

VAN DE TIJD

DROOG 3/4

De oppervlaktecondities waren droog voor 75% van de voetgangersdoden.

Bron: European Road Safety Observatory

7

6

Enkele sleutelbegrippen Een paar dingen die u moet weten over zebrapaden

Topografie van een zebrapad

Een zebrapad is een beperkte maar sterk gecodificeerd gebied waar normen en gebruiken van toepassing zijn. Het is belangrijk om de topografie van dit gebied te begrijpen.

Verticale/horizontale verlichting

Horizontale verlichting

Verticale verlichting

Richting van lichtemissie

Horizontale verlichting stelt de voetganger in staat de wegmarkeringen te zien en het zebrapad correct te gebruiken. Verticale verlichting helpt de automobilist om de voetganger te zien.

Wacht zone

80 lux

Breedte zebrapad

40 lux

As zebrapad

20 lux

Wacht zone

Verticale verlichting

Horizontale verlichting

9

8

Enkele sleutelbegrippen

Een zichtbaar kleurcontrast

Voetganger in de ogen van de bestuurder

Het contrast dat wordt gecreëerd door een andere kleurtemperatuur dan de omringende wegverlichting, is een effectieve manier om de zebrapaden te benadrukken en de aandacht van de bestuurder te trekken.

In stedelijke gebieden is de aandacht van de bestuurder van nature ongeveer 100 meter vooruit, in een hoek van ongeveer 5°. Het is daarom belangrijk dat de voetganger vroeg genoeg in zijn gezichtsveld verschijnt. Verticale verlichting van de voetganger moet de bestuurder in staat stellen de voetganger te zien en te reageren. Bij 50 km/u heeft een gemiddelde automobilist ongeveer 43 meter nodig om te stoppen.

60mtr

90mtr

11

10

Regelgeving en normen Wat zeggen de regels ?

Zebrapaden zijn weggedeelten waar een goede interactie tussen voetgangers en automobilisten essentieel is. Adequate verlichting is essentieel om de veiligste

Passende verlichting verbetert de veiligheid bij zebrapaden, die in verschillende weersomstandigheden en op verschillende tijdstippen van de dag zichtbaar moeten zijn. Het biedt de beste omstandigheden voor bestuurders om de verkeerssituatie te begrijpen en het silhouet van de voetganger te herkennen, en voor voetgangers om zich bewust te zijn van hun omgeving, de zebrapaden zelf en naderende voertuigen. De CIE geeft aanbevelingen en richtlijnen met betrekking tot de regels en niveaus voor wegverlichting (inclusief zebrapaden), evenals rekenprocedures en meetmethoden. Nationale normalisatie-instellingen zetten deze aanbevelingen vervolgens om in lokale normen . Op internationaal niveau is er geen geharmoniseerde definitie voor geschikte zebrapadverlichting en hoe deze te ontwerpen. Bestaande voorschriften bevelen echter over het algemeen een hoog contrastniveau aan . Ze benadrukken dat voetgangers onderscheiden moeten worden, vooral door de mate van lichtintensiteit of de kleur van het licht.

Positieve contrastoplossingen hebben de voorkeur voor zebrapaden die worden verlicht door speciale armaturen met asymmetrische lichtverdelingen . Deze armaturen hebben specifieke lichtverdelingen, aangepast aan de plaats van het armatuur aan de rechter- of linkerkant van de weg en aan de rijrichting.

omstandigheden voor iedereen te creëren.

ENKELE BASISPRINCIPES ALGEMEEN TOEPASSEN:

- De horizontale verlichtingssterkte op het zebrapad moet gelijk zijn aan 3 keer de horizontale verlichtingssterkte van de rijbaan aan de rand van de oversteekplaats (maar moet minder dan 4 keer groter zijn); - De horizontale en verticale zones voor het berekenen van de verlichtingssterkte dienen zich uit te strekken over de volle breedte van de rijbaan en de breedte van het zebrapad, inclusief de wachtzones.

13

12

Wat is het volgende?

Een werkgroep, waaronder de Foundation for Civil Engineering Development, de universiteiten van Gdańsk en Warschau, en het Research Institute of Roads and Bridges, kwam onlangs met richtlijnen voor de verlichting van zebrapaden(1). Dit academische werk stelt een specifieke manier voor om de veiligheid voor voetgangers te maximaliseren . Ze stellen voor om nieuwe verlichtingsklassen (PC) te introduceren voor speciale verlichtingsoplossingen voor zebrapaden. Hun doel is om een ​zeer positief contrast te creëren voor voetgangerssilhouetten die worden Op weg naar een nieuwe aanpak

C

0,5m

0,5m 0,5m

B

D

waargenomen vanuit het perspectief van de bestuurder. Deze benadering houdt rekening met de luminantie-eisen van de wegverlichtingsklasse en het licht dat op voetgangers wordt gereflecteerd. Deze richtlijnen zijn nog niet vertaald in regelgeving en normen , maar dat kan binnenkort gebeuren, aangezien normalisatie- instanties momenteel bezig zijn hun aanbevelingen te herzien.

Wacht zone

A

E

F

As zebrapad

Wacht zone

WEGVERLICHTING

ZEBRAPADVERLICHTING

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van het zebrapad

Punt A, B, C, D, E, F

Zones

10

Wacht zone

9

Gemiddelde verticale verlichtingssterkte (E vAv )

Verticale uniformiteit op het object (U oV )

Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (E hAv )

Horizontale uniformiteit op het object (U oh )

Gemiddelde verlichtingssterkte (L Av )

Gemiddelde verlichtingssterkte (E Av )

8

20

Minimale verticale verlichtingssterkte (E vAv )

7

19

PC klasse

M klasse

6

18

30

5

17

29

4

lx (min)

lx (min)

lx (min)

lx (min)

cd/m 2 (Min)

16

Min

Min

28

3

15

27

2

14

M1 M2 M3 M4 M5 M6

2.00 1.50 1.00 0.75 0.50 0.30

50 30 20

Weinig behoefte aan een specifieke zebrapadoplossing

26

1

13

25

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

75 50 35 25

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

75 50 35 25

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

5.0 4.0 4.0 3.0 2.0

12

24

11

23

22

15 10

21

As zebrapad

Wacht zone

7.5

15

15

(1) Richtlijnen voor een veilige organisatie van voetgangersverkeer - Richtlijnen voor correcte zebrapadverlichting. Onderzoeksproject van de Foundation for Civil Engineering Development, de Gdańsk University of Technology en het Research Institute of Roads and Bridges, in samenwerking met de Warsaw University of Technology.

15

14

Type lay-outs

Maximale veiligheid en visueel comfort

EENRICHTINGS- VERKEER

Een enkel armatuur kan een zebrapad verlichten voor een een- of tweebaansweg, of een brede weg inclusief een fietspad.

EENRICHTINGS- VERKEER - 3 BAANS WEG

Aan de overkant van de weg is een tweede armatuur nodig.

17

16

Type lay-outs

TWEERICHTINGS- VERKEER - 4 BAANS WEG

Er zijn minimaal 2 armaturen nodig om een ​positief contrast te creëren voor het verkeer in beide richtingen.

19

18

Onze oplossingen

Specifieke optieken beschikbaar voor een breed scala aan armaturen

Meer dan de helft van alle dodelijke slachtoffers is te wijten aan verkeersongevallen die plaatsvinden in het donker, ook al is het ‘s nachts veel lichter dan overdag.

Met kwaliteitsverlichting neemt het aantal verkeersongevallen met gemiddeld ongeveer 30% af, en tot drie keer toe in de beste omstandigheden.

Het vermogen van de bestuurder om gevaren te herkennen en ongevallen te vermijden, komt in gevaar bij slecht verlichte zebrapaden. Goede verlichting verbetert het zicht aanzienlijk, vergroot het gezichtsveld van de bestuurder, maakt obstakels beter zichtbaar en laat ze eerder detecteren.

Schréder heeft LensoFlex®2 en LensoFlex®4 zebrapad-optieken ontworpen om de uitdaging aan te gaan om zebrapaden veiliger te maken, terwijl de esthetische consistentie voor het verlichten van het stedelijk landschap behouden blijft.

Schréder heeft een lange geschiedenis van succes in het verbeteren van de veiligheid van zebrapaden. Onze geavanceerde LED-technologie, gecombineerd met onze moderne optieken die speciaal voor deze toepassingen zijn ontworpen, biedt de perfecte fotometrie om steden te helpen het risico op ongevallen met automobilisten en voetgangers te verminderen.

Onze speciale optieken bieden visueel comfort voor zowel automobilisten als voetgangers om hen te helpen de openbare ruimte op een veiligere manier te delen. De asymmetrische lichtverdelingen bieden een hoge verticale verlichtingssterkte op de voetganger vanuit de bestuurderspositie. Tegelijkertijd krijgt het zebrapad zelf een hoge horizontale verlichtingssterkte,

waardoor zijn positie op een goede afstand wordt onthuld. Wit licht gecombineerd met een scherpe asymmetrische lichtverdeling zorgt voor een zeer efficiënte oplossing voor het verlichten van zebrapaden. Onze armaturen voor zebrapaden hebben een hoge dichtheid (minimaal IP 66), om de initiële prestaties zo lang mogelijk te behouden gedurende de levensduur van de installatie.

21

20

Onze oplossingen

Enkele van onze armaturen die kunnen worden gebruikt om zebrapaden te verlichten

NEOS LED

FLEXIA

YOA

IZYLUM

TECEO

PIANO

AMPERA

De uithouder die u nodig hebt voor een perfect resultaat

Wanneer de mast te ver van de straat af staat, is paaltopmontage niet ideaal vanuit fotometrisch perspectief. Om het armatuur correct te positioneren en de lichtverdeling op het zebrapad te optimaliseren , kunt u het best een uithouder gebruiken. Met meer dan 30 uithouders, van eigentijds tot een historisch ontwerp en aangepast aan verschillende bevestigingen, kan Schréder zeker een oplossing bieden die u nodig hebt.

23

22

Onze oplossingen

SHUFFLE: meer dan alleen verlichting

De SHUFFLE kolom biedt unieke mogelijkheden om de veiligheid te versterken dankzij het modulaire ontwerp dat veiligheidsvoorzieningen zoals CCTV- camera’s, akoestische alarmen of een paniekknop kan integreren . Een armatuur gemonteerd op de SHUFFLE-kolom en uitgerust met zebra-optiek zorgt voor de juiste kleurtemperatuur, intensiteit en lichtverdeling om zebrapaden perfect te verlichten.

Armatuuruithouder met Ø60mm buis (voor extra armatuur uitgerust met zebra-optiek)

Camera richten om het gebied in de gaten te houden

QuadView voor 360°-bewaking

Analoge of digitale weerbestendige luidspreker voor audioberichten

One-touch intercom om noodscenario’s te activeren

25

24

Besturingsoplossingen

Realtime aanpassing

Schréder EXEDRA smart managementsysteem

Met EXEDRA vertrouwt Schréder op open standaarden en protocollen om een ​architectuur te ontwerpen die naadloos kan communiceren met systemen en platforms van derden . Een mooi voorbeeld hiervan is wat we Brussel aanboden. We voorzien hen van een innovatief slim verlichtings- systeem langs het Ter Kamerenbos, een groot stadspark in het zuiden van de stad. Daar hebben we de armaturen gekoppeld aan realtime datafeeds om de veiligheid, het comfort en de energiebesparing te maximaliseren. Deze gegevens zijn niet vastgelegd door sensoren die op de armaturen zijn geïnstalleerd, maar via online platforms op internet. Er werden drie soorten bestaande en realtime gegevens gebruikt om scenario’s te activeren: • weer; • verkeer; • locatie zebrapaden. De gegevens afkomstig van de platforms van derden stelden het Schréder EXEDRA-systeem in staat om de optimale verlichtingsniveaus op elk lichtpunt te bieden en, indien nodig, de verlichting om de 15 minuten aan te passen aan realtime omstandigheden.

Schréder EXEDRA is een besturingssysteem voor het bewaken, meten en beheren van een verlichtingsnetwerk . Het is een complete oplossing op basis van open standaarden en protocollen. Schréder EXEDRA biedt een unieke combinatie van state-of-the-art technologie en een gebruiksvriendelijke webinterface om elk armatuur te allen tijde te bedienen via een beveiligde internetverbinding. Met bidirectionele communicatie kunnen de bedrijfsstatus, het energieverbruik enmogelijke storingen worden bewaakt . Schréder EXEDRA kan worden gecombineerd met een breed scala aan sensoren om responsieve verlichtingsscenario’s te creëren. Door middel van geavanceerde tools voor gegevensanalyse, zowel visueel als in rapporten, is Schréder EXEDRA een krachtig hulpmiddel voor efficiëntie, rationalisatie en besluitvorming.

Voordelen

• Slim, open en interoperabel systeem met apparaten en platforms van derden • Light-on-demand scenario’s die op elk moment kunnen worden geüpgraded (bidirectionele communicatie) • Hetzelfde systeem voor de hele stad (niet alleen de zebrapaden) • Toekomstbestendig platform om nieuwe uitdagingen aan te gaan en mee te evolueren met technologie • Compatibel met NEMA en Zhaga-D4i controllers/sensoren

27

26

Een greep uit onze projecten

Portimao (Portugal) - Product: NEOS LED

Łomża (Polen) - Product: STYLAGE 29

Geneve, (Zwitserland) - Product: AMPERA

28

Een greep uit onze projecten

Guadalajara (Spanje) - Product: NEOS LED

Ans (België) - Product: NEOS LED

Belgrado, (Servië) - Product: NEOS LED

Alicante (Spanje) - Product: AMPERA

Luik (België) - Product: PIANO

Duitsland - Product: TECEO

31

30

www.schreder.com

Copyright © Schréder S.A. 2021 - Executive Publisher: Stéphane Halleux - Schréder S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgium) - The information, descriptions and illustrations herein are of only an indicative nature. Due to advanced developments, we may be required to alter the characteristics of our products without notice. As these may present different characteristics according to the requirements of individual countries, we invite you to consult us.

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32

ch.schreder.com

Powered by