Schréder - Etykieta Circle Light

Po starannej analizie potencjału modelu o biegu zamkniętym w naszych oprawach, zdecydowaliśmy sie wprowadzić reprezentującą go etykietę. Ma ona odpowiednio wyróżniać produkty, ułatwiając naszym Klientom ich identyfikację.

Etykieta Circle Light Zaangażowanie w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym

Wiele rozwiązań oświetleniowych, które instalowaliśmy w latach 70. XX w., sprawdza się do dnia dzisiejszego. Jesteśmy z tego dumni, lecz z myślą o naszej planecie musimy pójść o krok dalej. Jednym z naszych celów jest dobre funkcjonowanie w ramach ograniczeń, jakie nakłada na nas otaczający nas świat. Dlatego do naszego programu zrównoważonego rozwoju włączamy jeszcze jedną koncepcję: gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Model obiegu zamkniętego ma koncentrować się przede wszystkim na takich aspektach zrównoważonego rozwoju jak „planeta” i „profit”. Stawia na zmniejszanie obciążenia środowiska przez zwiększanie wartości generowanej w ramach przepływu wszystkich materiałów. Jest definiowany jako przeciwieństwo tradycyjnej gospodarki liniowej, opartej na zasadzie „weź, wyprodukuj i wyrzuć”. W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty są projektowane i opracowywane w ramach sieci tworzenia wartości, w której będą one używane tak długo, jak to będzie możliwe. Firma Schréder ma świadomość, że model oparty na obiegu zamkniętym musi być uwzględniany od etapu projektowania oprawy. Obecnie opracowywana jest gama produktów, w których model ten jest w pełni włączony w DNA opraw. Po starannej analizie potencjału modelu

pozyskiwanie surowców

dostawa komponentów

recykling

produkcja

wykorzystywanie komponenetów

odnowienie

dystrybucja

usługi

o obiegu zamkniętym w naszych oprawach, zdecydowaliśmy się

wprowadzić reprezentującą go etykietę. Ma ona odpowiednio wyróżniać produkty, ułatwiając naszym Klientom ich identyfikację. To widoczne oznaczenie produktów, które zostały zoptymalizowane

użytkownik

spalanie i składowanie odpadów

pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym przez spełnienie 12 obiektywnych kryteriów.

Etykieta Circle Light

Oprawa uzyskała punktację między 0 a 30

Oprawa uzyskała punktację między 30 a 60

Oprawa uzyskała punktację między 60 a 90

Oprawa uzyskała punktację między 90 a 120

1

Circle light

PUNKTY

0

5

10

DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE

F/P < 110 lm/w

110 lm/w ≤ F/P < 140 lm/w

Skuteczność świetlna (1)

140 lm/w ≤ F/P

Utrzymanie strumienia świetlnego

L90/100.000 ≤ x < L95/100.000

x < L90/100.000

L95/100.000 ≤ x

Kryterium mechaniczne (2)

WYDAJNOŚĆ

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Redukcja mocy

Brak

Autonomiczna

Dynamiczna

Przygotowany do własnego systemu smart

Przygotowany do współpracy z otwartymi systemami smart

Współpraca z systemami smart (3)

Brak

Użycie specjalistycz- nych narzędzi Brak możliwości Użycie specjalistycz- nych narzędzi / Brak możliwości Użycie specjalistycz-

Podstawowe narzędzia

Otwieranie

Beznarzędziowo

Podstawowe narzędzia

Układ optyczny

Beznarzędziowo

Płyta montażowa (sterownik, SPD, smart)

Podstawowe narzędzia

Beznarzędziowo

nych narzędzi / Brak możliwości

KONSERWACJA

Na stronie internetowej

Karta produktu

W pudełku

„Inteligentna etykieta”

Na stronie internetowej

Karta montażu

W pudełku

„Inteligentna etykieta”

Zestawienie komponentów

Na stronie internetowej

W pudełku

„Inteligentna etykieta”

Wraz z zakończeniem produkcji

10 lat po zakończeniu produkcji

Dostępność (5)

Podczas gwarancji

MODERNiZacja

Z zastosowaniem płytki montażowej dla wybranych komponentów (dostępne różne mocowania)

Zastosowanie modułu dla wszystkich komponentów (dostępne różne mocowania)

Bezpośrednio do korpusu (możliwe tylko jedno mocowanie)

Sposób montażu

DEMONTAŻ

Kroki demontażu (6)

> 9

9 ≤ x < 7

≤ 7

KONIEC PRODUKCJI

/

Selekcja materiałów

Brak możliwości

Wszystkie materiały

RECYKLING

Ilość materiałów, którą można poddać recyklingowi / Recykling użytych materiałów (7)

Ponad 95% masy produktu (90% w przypadku produktów bez farby)

Pomiędzy 90-95% masy produktu

Mniej niż 90% masy produktu

2

Circle light

Uwagi:

(1) Efektywność oprawy to stosunek strumienia wyjściowego (F) do mocy oprawy (P). Pomiary te wykonuje się przy prądzie o natężeniu 500 mA i maksymalnej liczbie źródeł światła LED. Jeśli taka konfiguracja nie jest dostępna, mierzony jest wariant z największą liczbą diod LED i największym natężeniem prądu. (2) Kryteria mechaniczne uwzględniają stopnie ochrony IP i IK oprawy. Nasze kryteria są następujące:

POZIOM 2

POZIOM 1

POZIOM 3

Każda oprawa o poziomie IK ≤ 07 lub dowolna oprawa z 54 < IP < 66

Każda oprawa o poziomie IP ≥ 66 oraz IK ≥ 08

Każda oprawa o poziomie IP ≤ 54

(3) Oprawa jest uznawana za współpracującą z systemami smart jeśli może zostać zintegrowana z systemem IoT. Za otwarte, inteligentne rozwiązanie uważa się złącza Nema lub Zagha (ZD4I). (4) Parametr ten potwierdza, że specjalista będzie w stanie uzyskać dostęp do komponentów podczas serwisu opraw. (5) Części zamienne powinny być takie same jak oryginalne, jeśli jednak nie jest to możliwe, można użyć części równoważnych, które realizują te same funkcjonalności z taką samą lub większą wydajnością. (6) Kroki demontażu to minimalna liczba czynności wymaganych do demontażu komponentów z produktu. (7) Kryterium dotyczy głównych elementów opraw (korpusu, obudowy i optyki) oraz materiałów określonych przez członków Schréder i R-Tech.

3

www.schreder.com

Copyright © Schréder S.A. 2020 – Executive Publisher: Stéphane Halleux – Schréder International Services S.A. – rue de Mons 3 – B-4000 Liège (Belgia). Schréder Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach umieszczonych w niniejszej broszurze, ze względu na zaawansowany rozwój technologii. Informacje, opisy i ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Ponieważ oferta dla poszczególnych krajów może być różna, w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

ch.schreder.com

Powered by