Schréder - Etykieta Circle Light

Circle light

PUNKTY

0

5

10

DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE

F/P < 110 lm/w

110 lm/w ≤ F/P < 140 lm/w

Skuteczność świetlna (1)

140 lm/w ≤ F/P

Utrzymanie strumienia świetlnego

L90/100.000 ≤ x < L95/100.000

x < L90/100.000

L95/100.000 ≤ x

Kryterium mechaniczne (2)

WYDAJNOŚĆ

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Redukcja mocy

Brak

Autonomiczna

Dynamiczna

Przygotowany do własnego systemu smart

Przygotowany do współpracy z otwartymi systemami smart

Współpraca z systemami smart (3)

Brak

Użycie specjalistycz- nych narzędzi Brak możliwości Użycie specjalistycz- nych narzędzi / Brak możliwości Użycie specjalistycz-

Podstawowe narzędzia

Otwieranie

Beznarzędziowo

Podstawowe narzędzia

Układ optyczny

Beznarzędziowo

Płyta montażowa (sterownik, SPD, smart)

Podstawowe narzędzia

Beznarzędziowo

nych narzędzi / Brak możliwości

KONSERWACJA

Na stronie internetowej

Karta produktu

W pudełku

„Inteligentna etykieta”

Na stronie internetowej

Karta montażu

W pudełku

„Inteligentna etykieta”

Zestawienie komponentów

Na stronie internetowej

W pudełku

„Inteligentna etykieta”

Wraz z zakończeniem produkcji

10 lat po zakończeniu produkcji

Dostępność (5)

Podczas gwarancji

MODERNiZacja

Z zastosowaniem płytki montażowej dla wybranych komponentów (dostępne różne mocowania)

Zastosowanie modułu dla wszystkich komponentów (dostępne różne mocowania)

Bezpośrednio do korpusu (możliwe tylko jedno mocowanie)

Sposób montażu

DEMONTAŻ

Kroki demontażu (6)

> 9

9 ≤ x < 7

≤ 7

KONIEC PRODUKCJI

/

Selekcja materiałów

Brak możliwości

Wszystkie materiały

RECYKLING

Ilość materiałów, którą można poddać recyklingowi / Recykling użytych materiałów (7)

Ponad 95% masy produktu (90% w przypadku produktów bez farby)

Pomiędzy 90-95% masy produktu

Mniej niż 90% masy produktu

2

Powered by