Schréder - Etykieta Circle Light

Wiele rozwiązań oświetleniowych, które instalowaliśmy w latach 70. XX w., sprawdza się do dnia dzisiejszego. Jesteśmy z tego dumni, lecz z myślą o naszej planecie musimy pójść o krok dalej. Jednym z naszych celów jest dobre funkcjonowanie w ramach ograniczeń, jakie nakłada na nas otaczający nas świat. Dlatego do naszego programu zrównoważonego rozwoju włączamy jeszcze jedną koncepcję: gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Model obiegu zamkniętego ma koncentrować się przede wszystkim na takich aspektach zrównoważonego rozwoju jak „planeta” i „profit”. Stawia na zmniejszanie obciążenia środowiska przez zwiększanie wartości generowanej w ramach przepływu wszystkich materiałów. Jest definiowany jako przeciwieństwo tradycyjnej gospodarki liniowej, opartej na zasadzie „weź, wyprodukuj i wyrzuć”. W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty są projektowane i opracowywane w ramach sieci tworzenia wartości, w której będą one używane tak długo, jak to będzie możliwe. Firma Schréder ma świadomość, że model oparty na obiegu zamkniętym musi być uwzględniany od etapu projektowania oprawy. Obecnie opracowywana jest gama produktów, w których model ten jest w pełni włączony w DNA opraw. Po starannej analizie potencjału modelu

pozyskiwanie surowców

dostawa komponentów

recykling

produkcja

wykorzystywanie komponenetów

odnowienie

dystrybucja

usługi

o obiegu zamkniętym w naszych oprawach, zdecydowaliśmy się

wprowadzić reprezentującą go etykietę. Ma ona odpowiednio wyróżniać produkty, ułatwiając naszym Klientom ich identyfikację. To widoczne oznaczenie produktów, które zostały zoptymalizowane

użytkownik

spalanie i składowanie odpadów

pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym przez spełnienie 12 obiektywnych kryteriów.

Etykieta Circle Light

Oprawa uzyskała punktację między 0 a 30

Oprawa uzyskała punktację między 30 a 60

Oprawa uzyskała punktację między 60 a 90

Oprawa uzyskała punktację między 90 a 120

1

Powered by