Schréder - Etykieta Circle Light

Circle light

Uwagi:

(1) Efektywność oprawy to stosunek strumienia wyjściowego (F) do mocy oprawy (P). Pomiary te wykonuje się przy prądzie o natężeniu 500 mA i maksymalnej liczbie źródeł światła LED. Jeśli taka konfiguracja nie jest dostępna, mierzony jest wariant z największą liczbą diod LED i największym natężeniem prądu. (2) Kryteria mechaniczne uwzględniają stopnie ochrony IP i IK oprawy. Nasze kryteria są następujące:

POZIOM 2

POZIOM 1

POZIOM 3

Każda oprawa o poziomie IK ≤ 07 lub dowolna oprawa z 54 < IP < 66

Każda oprawa o poziomie IP ≥ 66 oraz IK ≥ 08

Każda oprawa o poziomie IP ≤ 54

(3) Oprawa jest uznawana za współpracującą z systemami smart jeśli może zostać zintegrowana z systemem IoT. Za otwarte, inteligentne rozwiązanie uważa się złącza Nema lub Zagha (ZD4I). (4) Parametr ten potwierdza, że specjalista będzie w stanie uzyskać dostęp do komponentów podczas serwisu opraw. (5) Części zamienne powinny być takie same jak oryginalne, jeśli jednak nie jest to możliwe, można użyć części równoważnych, które realizują te same funkcjonalności z taką samą lub większą wydajnością. (6) Kroki demontażu to minimalna liczba czynności wymaganych do demontażu komponentów z produktu. (7) Kryterium dotyczy głównych elementów opraw (korpusu, obudowy i optyki) oraz materiałów określonych przez członków Schréder i R-Tech.

3

Powered by