Schréder - Przejścia dla pieszych

Firma Schréder ma długą historię sukcesów w poprawie bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Zaawansowana technologia LED, w połączeniu z najnowocześniejszymi układami optycznymi zaprojektowanymi specjalnie do dedykowanych zastosowań, zapewnia doskonałą fotometrię, która pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem kierowców i pieszych.

Przejścia dla pieszych Bezpieczne rozwiązania

Spis treści

Przepisy i standardy

12

06

Fakty i liczby

08

Kluczowe aspekty

12

Przepisy i standardy

16 Typowe rozmieszczenia

16

Typowe rozmieszczenia

20

Nasze rozwiązania

26

Przykładowe realizacje

Systemy sterowania

28

28

Przykładowe realizacje

2

Istvàn Laskai Menadżer segmentu drogowego Schréder Group

Policyjne dane pokazują, że o ile w ciągu ostatnich lat liczba wypadków mocno spadła, to na przejściach dla pieszych wciąż jest niebezpiecznie. W większości przypadków jest to wina kierowców, którzy wymuszają pierwszeństwo na najsłabszych uczestnikach ruchu. Należy sobie zatem zadać pytanie: jak to możliwe, że statystyki ciągle nie są optymistyczne, kiedy mamy najnowszą technologię, aby zapobiec takim tragediom? Firma Schréder opracowała dedykowane i przystępne cenowo rozwiązania, aby poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, gdzie użytkownicy narażeni są na szczególne zagrożenia na drodze. Podejmowane przez nas rozwiązania są ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Statystyka wypadków na przejściach dla pieszych

3

Nasze wartości

Nasza wspólna przyszłość Firma Schréder opracowała strategię zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Wspólna przyszłość”. To zobowiązanie oparte jest na trzech osiach obejmujących odpowiednie priorytety Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Zrównoważony rozwój jest wpisany w naszą strategię, strukturę, procesy i kulturę. Praca w ten sposób jest jedyną drogą do osiągnięcia pozytywnych i trwałych korzyści. Dzięki najlepszym na rynku rozwiązaniom oświetleniowym, promowanie aktywnej mobilności i bezpieczeństwa dla wszystkich jest sposobem na tworzenie trwałej wartości dla społeczności.

NASI MIESZKAŃCY

Bycie odpowiedzialnym za naszych mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju człowieka, różnorodność i poszanowanie ludzkich praw.

Obszary tematyczne: › Prawa człowieka › Różnorodność/ wielokulturowość

NASZA PLANETA

Bycie odpowiedzialnym za naszą planetę poprzez redukcję emisji gazów i wpływ naszych Klientów na środowisko.

NASZE SPOŁECZEŃSTWO

Bycie odpowiedzialnym za społeczeństwo poprzez wywieranie pozytywnego wpływu stosując nasze innowacyjne rozwiązania. Obszary tematyczne: › Oświetlenie z pozytywnym oddziaływaniem społecznym

Obszary tematyczne: › Ślad węglowy przedsiębiorstwa › Efektywność energetyczna naszych opraw › Gospodarka zamknięta

› Dbanie o środowisko - ochrona fauny i flory

4

«Poprzez dobór właściwego oświetlenia zwiększamy bezpieczeństwo, dobre samopoczucie użytkowników przebywających w miejscach publicznych, a także stosujemy zasadę zrównoważonego rozwoju.»

Nicolas Keutgen Dyrektor Pionu Innowacji w Schréder

5

Fakty i liczby Bezpieczeństwo przede wszystkim

śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE to piesi. 1 na 5

1

3

2

notowany jest we wczesnych godzinach porannych i wczesnych wieczornych w ciągu tygodnia. SZCZYT WYPADKÓW

śmiertelnych ofiar wypadków drogowych ma miejsce na drogach miejskich. 73 %

4

5

+4 700 pieszych ginie co roku w wypadkach drogowych w UE.

1

2

na

ofiary śmiertelne wśród pieszych to osoby w wieku powyżej 65 lat. Dzieci i młodzi ludzie (0-24) stanowią 16% ofiar śmiertelnych wśród pieszych.

6

WYPADKÓW PRZY DOBREJ POGODZIE

3/4

75% śmiertelnych wypadków wydarzyło się na suchej nawierzchni.

Źródło: Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6

5 głównych zadań oświetlenia przejść dla pieszych 1 3 4 5 2 Wyodrębnienie skrzyżowania od jego otoczenia Zapewnienie widoczności pieszych w każdych warunkach Zachęcenie pieszych do bezpiecznego przekraczania jezdni Minimalizacja olśnienia dla kierowców i pieszych Zwiększanie czujności kierowców

7

Kluczowe aspekty Kilka podstawowych informacji o przejściach dla pieszych

Poziome/pionowe oświetlenie

Oświetlenie poziome

Oświetlenie pionowe

Oświetlenie poziome umożliwia pieszemu dostrzeżenie oznakowania jezdni i prawidłowe korzystanie z przejścia dla pieszych. Oświetlenie

pionowe pomaga kierowcy w dostrzeżeniu pieszego.

80 lux

40 lux

20 lux

Oświetlenie pionowe

Oświetlenie poziome

8

Topografia przejścia dla pieszych

Przejście dla pieszych jest ograniczonym, ale wysoce skodyfikowanym obszarem, w którym obowiązują określone standardy i reguły. Istotnym jest, aby dobrze zrozumieć topografię tego obszaru.

Kierunek emisji światła

Strefa oczekiwania

Szerokość przejścia

Oś przejścia dla pieszych

Strefa oczekiwania

9

Kluczowe aspekty

Wyraźny kontrast barwy

Wyróżnienie przejścia dla pieszych można osiągnąć przez zwrócenie uwagi kierowcy na pieszych znajdujących się w strefie przejścia z dużych odległości. Odbywa się to poprzez wytworzenie kontrastu temperatury barwowej światła na przejściu w porównaniu do temperatury barwowej światła ulicznego.

10

Pieszy oczami kierowcy

Na obszarach miejskich uwaga kierowcy jest naturalnie skupiona około 100 metrów przed sobą, pod kątem ok. 5°. Dlatego ważne jest, aby pieszy pojawił się wystarczająco wcześnie w jego polu widzenia. Pionowe oświetlenie pieszego powinno umożliwiać kierowcy dostrzeżenie pieszego i odpowiednią reakcję. Przy prędkości 50 km/h, przeciętny kierowca potrzebuje około 43 m na zatrzymanie się.

60m

90m

11

Przepisy i standardy Co mówią przepisy?

Przejścia dla pieszych są odcinkami drogi, gdzie niezbędna jest dobra interakcja między pieszymi a kierowcami. Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do stworzenia najbezpieczniejszych warunków dla wszystkich uczestników drogowych.

12

Odpowiednie oświetlenie poprawia bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, które muszą być widoczne w różnych warunkach pogodowych i o różnych porach dnia. Zapewnia kierowcom najlepsze warunki na drodze, pomaga rozpoznać sylwetkę pieszego, z kolei pieszym, aby byli świadomi swojego otoczenia, oraz zbliżających się pojazdów. Wytyczne CIE podają rekomendacje i wskazówki dotyczące metod, kalkulacji oraz wymaganych poziomów oświetlenia drogowego włączając przejścia dla pieszych. Na podstawie tych rekomendacji krajowe jednostki normalizacyjne tworzą krajowe normy i wytyczne . Na poziomie międzynarodowym nie ma narzuconej definicji właściwego oświetlenia przejść dla pieszych i sposobu jego projektowania. Jednak obowiązujące przepisy ogólnie zalecają wysoki poziom kontrastu . Podkreślają, że piesi powinni być wyróżnieni, głównie na podstawie poziomu natężenia światła lub jego koloru.

Preferowane są rozwiązania wykorzystujące dodatni kontrast pomiędzy pieszym a otoczeniem, wytwarzany przez oprawy o asymetrycznym rozsyle światła . Oprawy te mają specjalne układy optyczne, dostosowane do umiejscowienia oprawy po prawej lub lewej stronie drogi oraz do kierunku ruchu.

PODSTAWOWE ZASADY: - Natężenie oświetlenia poziomego oraz pionowego na przejścia dla pieszych powinno być dostosowane do konkretnych warunków oświetlenia i ruchu występujących na danej drodze; - Poziome i pionowe strefy obliczeniowe natężenia oświetlenia powinny obejmować całą szerokość jezdni i szerokość przejścia dla pieszych, łącznie ze strefami oczekiwania.

13

Następny krok

W kierunku nowego dedykowanego oświetlenia dla przejść

Grupa robocza w skład której wchodzi: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska i Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów, opracowała niedawno wytyczne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych (*) . W opublikowanej pracy naukowej zaproponowano rozwiązania mające na celu maksymalizację bezpieczeństwa pieszych . Wprowadzona została nowa klasa oświetleniowa (PC) dla dedykowanych rozwiązań oświetlenia przejść dla pieszych.

Ich celem jest stworzenie wysoce pozytywnego kontrastu dla sylwetek pieszych obserwowanych z perspektywy kierowcy. Podejście to uzależnia poziom oświetlenia na przejściu od klasy oświetlenia na drodze. Wytyczne te nie zostały jeszcze przełożone na przepisy i normy.

OŚWIETLENIE JEZDNI

OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Wartości przed i za przejściem

Punkty A, B, C, D, E, F

Płaszczyzny pomiarowe

Pionowa

Pionowa

L śr

Poziom w klasie PC

E v śr

U o v

E h śr

U oh 3)

E vmin (A, B..)

Poziom w klasie M

[cd/m 2 ] (eksploatacyjne min)

[lx] (eksploatacyjne min)

[-] (min)

[lx] (eksploatacyjne min)

[-] (min)

[lx] (eksploatacyjne min)

M1 M2 M3 M4 M5 M6

2,00 1,50 1,00 0,75 0,50 0,30

Brak konieczności stosowania rozwiązań dedykowanych

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

75 50 35 25

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

75 50 35 25

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5,0 4,0 4,0 3,0 2,0

15

15

(*) wg.WR-D-41-4

14

C

0,5m

0,5m 0,5m

B

D

Strefa oczekiwania

A

E

F

Oś przejścia dla pieszych

Strefa oczekiwania

10

Strefa oczekiwania

9

8

20

7

19

6

18

30

5

17

29

4

16

28

3

15

27

2

14

26

1

13

25

12

24

11

23

22

Oś przejścia dla pieszych

21

Strefa oczekiwania

15

Typowe rozmieszczenia

Maksymalizacja bezpieczeństwa i komfortu wizualnego

DROGA JEDNOKIERUNKOWA

Pojedyncza oprawa jest w stanie oświetlić przejście dla pieszych na drodze jedno- lub dwupasmowej, a także na szerokiej drodze wraz ze ścieżką rowerową.

16

DROGA JEDNOKIERUNKOWA – 3 PASY RUCHU

Dodatkowa oprawa z „lewostronną optyką” po przeciwnej stronie jezdni.

17

Typowe rozmieszczenia

DROGA DWUKIERUNKOWA – 4 PASY RUCHU

Aby stworzyć pozytywny kontrast dla ruchu w obu kierunkach, konieczne są co najmniej 2 oprawy oświetleniowe.

18

19

Nasze rozwiązania

Specjalne układy optyczne dostępne dla szerokiej gamy opraw

Ponad połowa wszystkich ofiar śmiertelnych jest spowodowana kolizjami drogowymi, które mają miejsce po zmroku, mimo że w nocy ruch jest znacznie mniejszy niż w ciągu dnia.

Przy dobrej jakości oświetlenia liczba wypadków drogowych zmniejsza się średnio o około 30%, a w najlepszych warunkach nawet trzykrotnie. Zdolność kierowcy do zauważenia zagrożeń i uniknięcia wypadku jest ograniczona w przypadku słabo oświetlonego przejścia dla pieszych. Właściwe oświetlenie znacznie poprawia widoczność, zwiększa pole widzenia kierowcy, sprawia, że przeszkody stają się bardziej widoczne i pozwala je wcześniej dostrzec.

Firma Schréder ma długą historię sukcesów w poprawie bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Zaawansowana technologia LED, w połączeniu z najnowocześniejszymi układami optycznymi zaprojektowanymi specjalnie do dedykowanych zastosowań, zapewnia doskonałą fotometrię, która pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem kierowców i pieszych.

20

Rozwiązania fotometryczne typu LensoFlex ® 2 oraz LensoFlex ® 4 ze specjalistycznymi układami optycznymi typu „Zebra” zwiększają bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych przy jednoczesnym zachowaniu spójności estetycznej w miejskim krajobrazie.

Nasze dedykowane układy optyczne zapewniają komfort wizualny zarówno kierowcom, jak i pieszym, pomagając im w bezpieczniejszym korzystaniu z przestrzeni publicznej. Asymetryczne rozsyły światła zapewniają wysoki poziom pionowego oświetlenia pieszego z pozycji kierowcy. Jednocześnie samo przejście dla pieszych otrzymuje wysoki poziom oświetlenia poziomego, ukazując swoje położenie z dobrej odległości.

Białe światło w połączeniu z ostrym asymetrycznym rozsyłem światła stanowi bardzo wydajne rozwiązanie do oświetlania przejść dla pieszych. Nasze oprawy do przejść dla pieszych charakteryzują się wysokim stopniem szczelności (co najmniej IP 66), aby jak najdłużej zachować początkowe parametry przez cały okres eksploatacji instalacji.

21

Nasze rozwiązania

Układy optyczne typu „Zebra” mogą być dostępnych opraw

Przykładowe oprawy:

NEOS LED

ALBANY

IZYLUM

TECEO

22

montowane w większości

STYLAGE

YOA

FLEXIA

Wysięgniki – dopełnienie idealnego rozwiązania Gdy słup jest umieszczony zbyt daleko od ulicy, bezpośredni montaż nie jest idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia fotometrii. Najlepiej jeśli wysięgnik jest odpowiedniej długości, aby prawidłowo ustawić oprawę i zoptymalizować rozsył światła na przejściu dla pieszych . Szeroki wybór wysięgników, od współczesnych po stylizowane, dostoso- wane do różnych systemów montażu, sprawia, że każdy znajdzie idealne dla siebie rozwiązane.

23

Nasze rozwiązania SHUFFLE:

więcej niż oświetlenie

24

SHUFFLE, to nowoczesne rozwiązanie w zakresie oświetlenia zewnętrznego mające na celu poprawę jakości życia i komfort mieszkańców. Może integrować systemy sterowania, kamery monitorujące, intercom, głośniki itp. Oprawa oświetleniowa zamontowana na słupie SHUFFLE i wyposażona w układ optyczny „Zebra” zapewnia odpowiednią temperaturę barwową, natężenie i rozsył światła, aby idealnie oświetlić przejścia dla pieszych.

Dodatkowy wysięgnik ( Ø 60 mm) do oświetlenia przejść dla pieszych

Kamera 360° QuadView

Profesjonalna sieć monitoringu

Profesjonalny system nagłośnieniowy

Intercom SOS

25

Systemy sterowania

Schréder EXEDRA, zdalna platforma zarządzania Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowana platforma sterowania oświetleniem ulicznym dostępna na rynku, umożliwiająca kontrolowanie, monitorowanie i analizę stanu oświetlenia miejskiego w przyjazny dla użytkownika sposób. Schréder EXEDRA oferuje unikalne połączenie najnowocześniejszej technologii i łatwego w obsłudze interfejsu sieciowego do sterowania każdą oprawą oświetleniową za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego. Dzięki dwukierunkowej komunikacji można śledzić stan pracy, zużycie energii i ewentualne możliwe awarie . Schréder EXEDRA może być połączona z szeroką gamą czujników w celu stworzenia scenariuszy świetlnych . Poprzez zaawansowane narzędzia analizy danych, prezentowanych zarówno wizualnie, jak i w raportach, Schréder EXEDRA jest potężnym narzędziem zwiększającym skuteczność, racjonalizację i podejmowanie właściwych decyzji.

Kluczowe zalety

• Zaawansowana, otwarta i interoperacyjna platforma z możliwością połączenia z istniejącymi systemami, jak również z systemami innych producentów • Scenariusze „światło na żądanie” z możliwością aktualizacji w dowolnym momencie (komunikacja dwukierunkowa) • Ten sam system dla całego miasta (nie tylko przejścia dla pieszych) • Platforma FutureProof • Kompatybilność ze sterownikami/ czujnikami NEMA i Zhaga-D4i

26

Platforma Schréder EXEDRA opiera się na otwartych standardach i protokołach, aby zaprojektować architekturę zdolną do interakcji z systemami i platformami innych firm . Dobrym tego przykładem jest nasza realizacja w Brukseli. Dostarczamy tam innowacyjny inteligentny system oświetlenia ulicznego wzdłuż „Bois de la Cambre”, dużego parku miejskiego w południowej części miasta. Połączyliśmy oprawy oświetleniowe z danymi przesyłanymi w czasie rzeczywistym , aby zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i oszczędność energii. Dane te nie były zbierane przez czujniki zainstalowane na oprawach, ale przez platformy online w Internecie. Do uruchomienia scenariuszy wykorzystano trzy rodzaje danych istniejących w czasie rzeczywistym: • pogodę; • ruch uliczny; • lokalizację przejść dla pieszych. Dane pochodzące z platform innych firm umożliwiły systemowi Schréder EXEDRA zapewnienie optymalnych poziomów oświetlenia w każdym punkcie świetlnym i w razie potrzeby, dostosowanie oświetlenia co 15 minut do warunków panujących w czasie rzeczywistym. Adaptacja w czasie rzeczywistym

27

Przykładowe realizacje

Olsztyn, oprawy: YOA

Warszawa, oprawy: TECEO

28

Łomża, oprawy: STYLAGE 29

Przykładowe realizacje

Guadalajara (Hiszpania), oprawy: NEOS LED

Belgrade (Serbia), oprawy: NEOS LED

Warszawa, oprawy: TECEO

30

Olsztyn, oprawy: AMPERA

Piaseczno, oprawy: TECEO

Świebodzice, oprawy: TECEO

31

www.schreder.pl

Copyright © Schréder S.A. 2022 – Executive Publisher: Stéphane Halleux – Schréder International Services S.A. – rue de Mons 3 – B-4000 Liège (Belgia). Schréder Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach umieszczonych w niniejszej broszurze, ze względu na zaawansowany rozwój technologii. Informacje, opisy i ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Ponieważ oferta dla poszczególnych krajów może być różna, w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32

ch.schreder.com

Powered by