Schréder - FLEXIA

LIGHT De Circle

Veel van de armaturen die we in de jaren zeventig aan steden leverden, werken nog steeds. We zijn er trots op, want het laat zien dat onze technische concepten, gericht op het zo lang mogelijk in leven houden van onze producten op locatie, al hebben bijgedragen aan een duurzamere wereld. Maar nu gaan we een stap verder met een meer circulaire aanpak. Het concept circulariteit richt zich op het verminderen van de milieubelasting door het optimaliseren van elke materiaalstroom. In een circulaire economie worden producten ontworpen en gebouwd als onderdeel van een waardestroom waar ze zo lang mogelijk worden gebruikt. Vervolgens kunnen ze, afhankelijk van hun kenmerken, worden hergebruikt, opgeknapt, opgewaardeerd of gerecycled. Ons Circle Light-label is bedoeld om onze producten te beoordelen op 12 criteria die betrekking hebben op alle aspecten van efficiëntie, onderhoudsgemak, demontage en recyclingmogelijkheden.

24

Powered by