Schréder EXEDRA LightSync

Automatische aanpassing van de intensiteit van de straatverlichting aan het verkeer en de weersomstandigheden.

Verlichting afgestemd op reële behoefte

Inhoud

● Uitdagingen voor steden ● Traditionele weg naar licht-op-aanvraag ● Het transformatiepotentieel van technologie ● Schréder EXEDRA LightSync: een nieuwe benadering van adaptieve verlichting ● 3 stappen naar succes ● De juiste oplossing voor uw stad ● Casestudy: stad Sion (CH)

2

3

4

grote uitdagingen voor steden

Veiligheid

Maximale veiligheid Veiligheid vormt de hoeksteen van bloeiende steden en garandeert het welzijn van de inwoners en de bezoekers. Een veilige stedelijke omgeving is niet alleen een morele verplichting, maar stimuleert ook de economische groei en het toerisme. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dragen veiligheidsinitiatieven in grote mate bij aan de algemene gezondheid en het geluk van stadsbewoners en beïnvloeden ze hun dagelijkse leven. Onderzoek in het tijdschrift Urban Studies wijst op de wisselwerking tussen veiligheid en het welzijn van de gemeenschap. Veilige steden bevorderen de sociale interactie, het vertrouwen van de burgers en een gevoel van saamhorigheid, waardoor een flow van positieve feedback voor stedelijke ontwikkeling ontstaat.

Mobiliteit

Efficiënte mobiliteit verzekeren

In het stedelijke landschap zijn verkeersopstoppingen een groot probleem geworden voor de steden van vandaag en morgen. Volgens het World Economic Forum ( Mobiliteitsrapport van het WEF ) worden de uitdagingen nog groter door de snelle verstedelijking, wat leidt tot langere reistijden, meer vervuiling en economische druk. Het International Transport Forum ( ITF-rapport ) benadrukt de noodzaak van onmiddelijke actie. Steden van over de hele wereld zijn zich bewust van de noodzaak om te investeren in slimme infrastructuur, openbaar vervoer en innovatieve technologieën. Naarmate de stedelijke bevolking toeneemt, wordt de behoefte aan efficiënte en duurzame mobiliteitsoplossingen steeds groter. In de toekomst zullen een duurzame stadsplanning en geavanceerde technologieën van doorslaggevend belang zijn om veerkrachtige en leefbare steden te creëren.

Efficiëntie

Optimaliseren van het gebruik van beschikbare middelen De uitdaging om gemeentelijke diensten mogelijk te maken binnen de limieten van een beperkt budget is een wereldwijd probleem. Uit onderzoek door Eurostat blijkt hoe zwaar deze strijd doorweegt voor gemeenten. Om deze uitdaging aan te gaan, is innovatie en uitbreiding van de servicemogelijkheden van de bestaande infrastructuur een belangrijke strategie. Gemeentebesturen maken strategisch gebruik van technologie en samenwerking om efficiënte dienstverleningsmodellen te introduceren. Deze aanpak garandeert een optimaal gebruik van de budgetten en loodst lokale overheden van over de hele wereld naar een toekomst waarin innovatie centraal staat bij het voldoen aan de uiteenlopende behoeftes van gemeenschappen.

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling stimuleren Steden zetten zich vastberaden in voor een duurzaam milieu en koppelen hun streven om de CO 2 -uitstoot te verminderen aan de implementatie van een energie- efficiënt beleid. Ze omarmen dan ook de principes van de Green Deal en voeren actief groene infrastructuur in. Volgens het World Resources Institute zijn deze initiatieven cruciaal om de impact van stedelijke gebieden op de klimaatverandering te beperken. Deze vooruitdenkende steden pakken tegelijkertijd het dringende probleem van de lichtvervuiling aan – die een bedreiging vormt voor de ecosystemen en de menselijke gezondheid – door duurzame praktijken zoals slimme verlichting en verantwoorde buitenverlichting te integreren. Volgens de richtlijnen van de Dark-Sky Association dragen deze inspanningen bij aan het creëren van stedelijke omgevingen die zowel milieuvriendelijk zijn als de biodiversiteit ondersteunen.

4

5

De traditionele weg naar licht-op-aanvraag-oplossingen

Licht-op-aanvraag-functies verbeteren de duurzaamheid door het energiegebruik te optimaliseren, bevorderen de mobiliteit aan de hand van responsieve verlichting, vergroten de veiligheid door middel van aanpassingen in real time en dragen bij aan een gezonder milieu door de CO 2 -uitstoot en de lichtvervuiling te beperken.

Radars en sensoren Traditioneel draait de benadering van responsieve straatverlichting om het gebruik van radars en sensoren. Deze technologische werkpaarden detecteren verkeerspatronen en de verkeersdrukte, en vormen daardoor de hoeksteen van licht-op-aanvraag-systemen. Het is een beproefde aanpak, maar niet zonder uitdagingen.

Investering en terugkerende kosten De weg naar slimme straatverlichting gaat onvermijdelijk gepaard met een financiële verbintenis. De initiële investering in radars, sensoren en installaties is dan ook een belangrijke afweging. Lopend onderhoud brengt bovendien terugkerende kosten met zich mee, wat de beoordeling van de terugverdientijd alleen maar complexer maakt.

Uitdagingen op het vlak van aanpasbaarheid Naarmate stedelijke landschappen evolueren met veranderende mobiliteitsplannen en organisatiestructuren, wordt de aanpasbaarheid van licht-op-aanvraag-systemen op de proef gesteld. Om deze veranderingen op te vangen, is een strategische aanpak nodig, die de noodzaak van vooruitziendheid en een zorgvuldige planning benadrukt.

6

7

Digitalisering omarmen in plaats van een traditionele hardwaregeoriënteerde aanpak opent grenzeloze mogelijkheden. Het dynamische landschap van fygitale oplossingen maakt flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatie mogelijk en leidt bedrijven naar een toekomst van ongekende groei en efficiëntie. Naarmate de gewoonten van de consument de digitale adoptie stimuleren, moeten organisaties hun traditionele technologiestrategieën gaan herzien. Het massale gebruik van streaming, online shoppen en voedselbezorging weerspiegelt een verschuiving naar snelheid en eenvoud. En dat vraagt om een nieuwe benadering van technologie in de professionele omgeving. Het is een oproep tot innovatie en om de bedrijfspraktijken aan te passen aan het snel evoluerende landschap. Het digitale tijdperk is niet zomaar een verandering. Het is een doorbraak die eindeloze mogelijkheden creëert voor een meer geconnecteerde en efficiënte toekomst. Het transformatiepotentieel van technologie

Digitalisering Geavanceerde technologieën zoals cloud computing, artificiële intelligentie en hogesnelheidsinternet hebben de basis gelegd voor digitalisering.

Automatisering De integratie van geautomatiseerde processen en systemen verhoogt de efficiëntie en vermindert de manuele werklast, waardoor de activiteiten worden gestroomlijnd en de algemene doeltreffendheid wordt verbeterd.

Toegankelijkheid van gegevens

Openheid Het omarmen van opensourcetechnologieën en samenwerkingsstructuren moedigt innovatie aan om voort te bouwen op bestaande oplossingen en zich sneller aan te passen aan veranderende noden. De beschikbaarheid van enorme hoeveelheden gegevens voedt de machine en maakt het mogelijk om diensten af te stemmen op individuele voorkeuren.

Gebruikerservaring Meer oog voor de gebruikerservaring verbetert de aantrekkelijkheid en de bruikbaarheid van digitale platformen.

Wereldwijde connectiviteit De verbeterde internetinfrastructuur en wereldwijde connectiviteit vergemakkelijken de naadloze uitwisseling van informatie en diensten over de hele wereld.

Interoperabiliteit Standaardisering en compatibiliteit tussen verschillende digitale systemen zorgen voor een vlotte communicatie en integratie, waardoor verschillende platformen naadloos kunnen samenwerken.

HET DIGITALE TIJDPERK IS NIET ZOMAAR EEN VERANDERING. HET IS EEN DOORBRAAK DIE EINDELOZE MOGELIJKHEDEN CREËERT VOOR EEN MEER VERBONDEN EN EFFICIËNTE TOEKOMST.

8

9

Schréder EXEDRA LightSync

Geen regen

Regen

Een nieuwe interpretatie van adaptieve verlichting In tegenstelling tot traditionele systemen steunt Schréder EXEDRA LightSync op gegevens in plaats van op fysieke sensoren, wat een nieuw tijdperk inluidt voor adaptieve verlichtingstechnologie.

Op gegevens gebaseerde precisie Een belangrijk verschil is dat het systeem vertrouwt op gegevens, waardoor de nood aan een arsenaal fysieke sensoren overbodig wordt. Door te synchroniseren met externe omstandigheden kan het Schréder EXEDRA LightSync-systeem de verlichtingsniveaus dynamisch aanpassen in grote delen van de openbare infrastructuur. Dat stroomlijnt niet alleen het implementatieproces, maar zorgt ook voor een responsievere en efficiëntere verlichtingsoplossing. Een digitale revolutie Het LightSync-systeem steunt op de digitale service van Schréder EXEDRA en maakt gebruik van online verkeers- en weersinformatie in real time. Dat maakt een op maat gemaakte en geautomatiseerde reactie mogelijk, waarbij de verlichtingsniveaus worden afgestemd op de beoordeelde lokale omstandigheden. Het resultaat? Een naadloze, on demand verlichtingservaring die de efficiëntie maximaliseert, zonder dat er extra hardware nodig is.

Weinig verkeer

Veel verkeer

ELKE VERLICHTINGSINSTALLATIE DIE DOOR SCHRÉDER EXEDRA WORDT AANGESTUURD, KAN EENVOUDIG WORDEN GEÜPGRADE NAAR LIGHTSYNC ZONDER EXTRA HARDWAREVEREISTEN.

Mogelijk gemaakt door een SMART oplossing Schréder EXEDRA LightSync is gebaseerd op de pijlers S implicity (eenvoud), M odularity (modulariteit), A utomation grote hoeveelheden gegevens, waardoor robuuste scenario's kunnen worden gecreëerd. De veerkracht van het systeem evolueert mee met de technologie en biedt voortdurend

Het juiste licht als service De service Schréder EXEDRA LightSync gaat verder dan verlichting: het is een uitgebreide oplossing die het energieverbruik en het gebruiksgemak optimaliseert. Met automatische aanpassingen op basis van de voorkeuren van de klant en de internationale verlichtingsnormen zorgt hij op elk moment voor de juiste hoeveelheid licht. Naadloos gesynchroniseerd, veilig voorspeld, vlekkeloos uitgevoerd.

(automatisering), R esilience (veerkracht) en T rust (betrouwbaarheid) om een revolutie in slimme straatverlichting te ontketenen. Automatisering – een integraal onderdeel van deze cloudgebaseerde oplossing – verzekert de naadloze synchronisatie van verlichtingsniveaus met verkeers- en weergegevens in real time. De modulariteit van het platform bevordert de interoperabiliteit, wat een soepele interactie met andere systemen mogelijk maakt. Automatiseringsgerichte mogelijkheden verwerken

nieuwe mogelijkheden. Nog belangrijker is dat de betrouwbare aard van het systeem voldoet aan strenge cyberbeveiligingsnormen, waardoor de end-to-endbeveiliging wordt gegarandeerd voor een echt slim en veilig verlichtingssysteem. Elke verlichtingsinstallatie die door Schréder EXEDRA wordt aangestuurd, kan eenvoudig worden geüpgraded naar LightSync zonder extra hardwarevereisten.

Bekijk de video

10

11

Schréder EXEDRA LightSync is bijzonder geschikt voor veelvoorkomende toepassingen zoals hoofdweginfrastructuur, wegen rond trefpunten en wegen die gebruikt worden voor straatactiviteiten. Wat zijn de meest geschikte toepassingen?

Hoofdweginfrastructuur Op het vlak van verkeersbeheer, waar onvoorspelbaarheid de regel is, is het vinden van het perfecte evenwicht tussen veiligheid en duurzaamheid van cruciaal belang. De National Academies benadrukken de noodzaak van veilige, overzichtelijke en efficiënte wegen. Schréder EXEDRA LightSync werd ontworpen om deze uitdaging aan te gaan en blijkt dan ook de ideale oplossing te zijn voor het creëren van de veiligste rijomstandigheden op hoofdwegen, grote stedelijke boulevards, stedelijke snelwegen en knooppunten van snelwegen. EXEDRA LightSync is zich bewust van het delicate evenwicht dat nodig is en biedt geautomatiseerde en adaptieve verlichtingsoplossingen die inspelen op de steeds veranderende dynamiek van het verkeer. Dit slimme systeem geeft niet alleen voorrang aan de veiligheid van de bestuurder, maar drukt ook het energieverbruik en belichaamt op die manier de essentie van een doeltreffend verlichtingsbeheer.

Weginfrastructuur rond trefpunten Speciale evenementen – van beurzen tot concerten – scheppen vaak vreugde, maar soms ook verkeers- en veiligheidsproblemen. Een studie van het U.A. Whitaker College of Engineering aan de Florida Gulf Coast University wijst op de unieke uitdagingen die geplande speciale evenementen met zich meebrengen, zoals het beheer van de intense vraag naar vervoer en het opvangen van grote voetgangersstromen. Als reactie op deze uitdagingen implementeren transportbedrijven verschillende strategieën voor verkeersbeheer. Een cruciaal aspect dat de risico's tijdens speciale evenementen helpt te beperken, is een doeltreffende verlichting. Schréder EXEDRA LightSync speelt een centrale rol bij het verzekeren van de juiste verlichting om de veiligste omstandigheden te creëren met een minimaal energieverbruik. De studie benadrukt het belang van het beheer van de verkeersstroom en de veiligheid tijdens speciale evenementen, en Schréder EXEDRA LightSync is perfect geschikt om deze doelstelling te bereiken. Met zijn slimme en adaptieve verlichtingssysteem verbetert EXEDRA LightSync niet alleen de zichtbaarheid, maar garandeert het ook een optimale veiligheid met een minimaal energieverbruik. De oplossing vormt een waardevolle troef om de uitdagingen van speciale evenementen aan te gaan en de verkeersbeheerplannen voortdurend te helpen verbeteren.

12

13

Straatactiviteiten Straatevenementen zijn een levendige uitdrukking van het gemeenschapsleven. Geïnspireerd door het Street Experiments- onderzoek dat werd uitgevoerd in Londen, München en Bologna, is Schréder EXEDRA LightSync afgestemd op de waarden van de burgers en benadrukt het de openbare dimensies van het leven. Het automatiseert de creatie van de juiste verlichtingssfeer voor weggedeelten die bestemd zijn voor straatevenementen, waarbij stedelijke ruimtes naadloos worden getransformeerd om een optimale verlichting voor de veiligheid te garanderen en tegelijkertijd de energiekosten te drukken. Dit slimme systeem past zich aan langzaam of stilstaand gemotoriseerd verkeer aan en past automatisch de verlichtingsniveaus aan voor specifieke evenementen zoals lokale markten, parades of festivals. Algemeen van aard, met ruimte voor uitzonderingen Schréder EXEDRA LightSync werd ontworpen om een globaal verlichtingsscenario toe te passen op een weggedeelte. Het systeem biedt echter de flexibiliteit om gevoelige zones, zoals zebrapaden of kruispunten waar veel ongevallen gebeuren, uit te sluiten van de dimfunctie, zodat er te allen tijde een maximale veiligheid kan worden gegarandeerd. Omdat het een softwaregebaseerd systeem is, kan het doorheen de tijd eenvoudig worden aangepast aan veranderingen in de stadsplanning en het mobiliteitsbeleid.

14

15

validatie 2

Uw Schréder EXEDRA LightSync-project stappen naar succes 3

Simulatie en

In deze fase stellen we Schréder EXEDRA LightSync eerst in de simulatiemodus in en valideren we vervolgens de instellingen. Dat omvat een nauwgezette configuratie van gegevensverzamelingspunten voor verkeersvolumes en weersomstandigheden, het instellen van specifieke drempels voor het activeren van reacties en het afstellen van de dimmatrix met optimale update-intervallen. Aan de hand van grondige tests en validaties verzekeren we dat de adaptieve straatverlichtingsoplossing naadloos werkt en dynamisch reageert op reële input. Het Schréder EXEDRA LightSync-systeem bedient de verlichtingsinfrastructuur autonoom en synchroniseert het dimniveau van uw armaturen met de verkeers- en/of weersinformatie (afhankelijk van uw voorkeuren) gedurende de hele nacht. Via monitoring kunt u controleren wat er de voorbije nachten is gebeurd. De rapporteringstools kunnen rapporten en inzichten genereren die niet alleen voor verlichtingsbeheer kunnen worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook om verkeerspatronen te herkennen en de stadsplanning of het mobiliteitsbeleid te herzien. Uitmuntende uitvoering en prestatiebewaking 3

Bekijk de video

evaluatie 1

Strategische

Op basis van de gedefinieerde doelstellingen bestaat de eerste cruciale stap in een gedetailleerde beoordeling van straten, kruispunten en andere topografische factoren. Deze zorgvuldige studie zorgt voor een genuanceerd begrip van de dynamiek van het stedelijke landschap en maakt het mogelijk om de optimale technische instellingen voor het Schréder EXEDRA LightSync-systeem te bepalen. Door rekening te houden met de subtiliteiten van het project kunnen we de technische configuraties aanpassen en garanderen dat de adaptieve straatverlichtingsoplossing overeenstemt met de unieke kenmerken van de omgeving.

Updates en optimalisering

Regelmatige updates van het Schréder EXEDRA LightSync-systeem zorgen ervoor dat het een voorloper blijft op het vlak van technologie. Dankzij strategische optimalisering verfijnen we algoritmen, verwerken we feedback van gebruikers en maken we gebruik van nieuwe ontwikkelingen om de systeemprestaties te

verbeteren. Aangezien ons systeem niet gebonden is aan hardwarebeperkingen, biedt het een ongeëvenaarde aanpasbaarheid aan evoluerende stadsplanningen en mobiliteitsbeleidslijnen. Schréder EXEDRA LightSync kan zich naadloos aanpassen aan het dynamische landschap van stedelijke ontwikkeling.

16

17

Waarom Schréder EXEDRA LightSync de juiste oplossing is voor uw stad

Budgetvriendelijk van iteratie tot validatie, implementatie en gebruik Schréder EXEDRA LightSync is baanbrekend op het vlak van slimme verlichting en verzekert kostenefficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Het systeem maakt sensoren, een uitgebreide inbedrijfstelling en lopende onderhoudskosten dan ook overbodig. Deze softwaregebaseerde oplossing maakt testen, valideren, aanpassen en ter plaatse implementeren eenvoudig. Klanten kunnen rekenen op monitoring- en rapporteringstools die hen een volledig overzicht geven van de prestaties van het systeem. Met Schréder EXEDRA LightSync mag u zich verwachten aan een probleemloze overstap naar de allernieuwste adaptieve verlichting die betaalbaarheid, efficiëntie en geavanceerde functionaliteit moeiteloos combineert. Naadloze overstap Als uw bestaande geconnecteerde straatverlichting gebruikmaakt van Schréder EXEDRA, is upgraden naar de LightSync-service een eenvoudig proces. In tegenstelling tot sensorgebaseerde projecten die uitgebreide plannings- en infrastructuuraanpassingen vereisen, is deze upgrade efficiënt en aanpasbaar, waardoor een eenvoudige integratie met veranderende stadsplanningen en mobiliteitsbeleidslijnen mogelijk is. Als toekomstbestendige oplossing biedt Schréder EXEDRA LightSync de flexibiliteit om een naadloze overstap en een doeltreffende aanpassing aan elk straatverlichtingsproject te garanderen.

Geoptimaliseerde energie-efficiëntie, geen compromissen op het vlak van veiligheid Schréder EXEDRA LightSync garandeert dat burgers een ongeëvenaarde service ontvangen en tegelijkertijd een opmerkelijke energie-efficiëntie bereiken. In tegenstelling tot traditionele benaderingen, waarbij de dienstverlening in het gedrang komt omdat alleen financiële besparingen prioriteit krijgen, realiseert Schréder EXEDRA LightSync beide. Het is dan ook de meest aangewezen keuze voor gemeenten die een uitstekende dienstverlening willen verzekeren met een minimaal energieverbruik. Geen enkele andere oplossing kan deze twee tegenstrijdige doelstellingen beter in evenwicht brengen. Schréder EXEDRA LightSync is bijzonder geschikt voor hoofdwegen, waar de gemeentelijke energiekosten het hoogst zijn en waar oplossingen voor energie- efficiëntie de snelste terugverdientijd opleveren. In overeenstemming met internationale normen Schréder EXEDRA LightSync voldoet niet alleen aan, maar baant zich ook een strategische weg door het complexe internationale normenlandschap, met name CEN/TR 13201-1. Het systeem maakt handig gebruik van de flexibiliteit binnen deze normen en benadrukt daarbij de cruciale interactie van wegingswaarden om van de ene M-klasse naar de volgende over te stappen (+1 tot -1). De finesse van het systeem schuilt in de zorgvuldige selectie en toepassing van deze wegingswaarden om de berekening van een optimale M-verlichtingsklasse te verzekeren. Schréder EXEDRA LightSync blinkt uit in de dynamische afstemming van verlichtingsniveaus om een perfecte balans te bereiken tussen veiligheid en energie-efficiëntie. Minder lichtvervuiling Schréder EXEDRA LightSync is baanbrekend in het beperken van lichtvervuiling dankzij een slim beheer van het verlichtingsgebruik. Het vermogen van het systeem om precies te verlichten wanneer dat nodig is en de intensiteit dynamisch te verminderen wanneer dat niet het geval is, zorgt ervoor dat licht op een verstandige manier wordt gebruikt. Dat verbetert niet alleen de energie-efficiëntie, maar draagt ook in grote mate bij aan de beperking van lichtvervuiling, volledig in lijn met een duurzame en verantwoorde benadering van stadsverlichting.

Een stad kan haar burgers op elk moment de best mogelijke verlichting verzekeren, hun veiligheid garanderen en tegelijkertijd de besparingen maximaliseren. En dat zonder dat er sensoren ter plaatse nodig zijn, altijd in overeenstemming met de normen en zonder hoge kosten.

Guilherme Faria Smart Lighting Solutions Manager

18

19

Duitsland

Casestudy Sion (Zwitserland)

In een notendop • Automatische aanpassing van straatverlichting • Autonome reactie op het verkeer, zonder gebruik van sensoren • Energie-efficiëntie en minimale lichtvervuiling • Verhoogde veiligheid op routes naar skioorden in Wallis • Een mijlpaal voor OIKEN, een nutsbedrijf dat actief is in 26 gemeenten

Zürich

Frankrijk

Oostenrijk

Bern

ZWITSERLAND

Sion

Italië

Automatische aanpassing van straatverlichting aan veranderende verkeersomstandigheden Sion, de hoofdstad van het kanton Wallis in Zwitserland, werkt samen met het openbaar nutsbedrijf OIKEN aan een heuse revolutie van haar verlichtingsinfrastructuur. OIKEN, dat actief is in 26 gemeenten, beheert openbare verlichtingsnetwerken en was op zoek naar een innovatieve oplossing om de efficiëntie te verhogen, het energieverbruik te verlagen en de veiligheid van de burgers te waarborgen. Veiligste routes naar skioorden met een minimaal energieverbruik Het project concentreert zich op belangrijke wegen die van cruciaal belang zijn voor inwoners en toeristen die naar de beroemde skigebieden in de omgeving trekken (Crans Montana, Saas-Fee en Zermatt). Het doel bestaat erin om een autonome aanpassing aan veranderende verkeersomstandigheden mogelijk te maken. In plaats van een conventioneel dimprofiel koos OIKEN voor de geavanceerde LightSync-software om de op afstand bedienbare Schréder EXEDRA-straatverlichting te beheren. Deze strategische beslissing zorgt ervoor dat het verlichtingssysteem zich dynamisch aanpast aan veranderende verkeerspatronen, afhankelijk van seizoens- en weersomstandigheden. Een betrouwbare, volledig automatische oplossing ‘‘Schréder EXEDRA LightSync verzekert betrouwbaarheid en automatisering in verlichtingsoplossingen, zodat de verlichting autonoom kan worden beheerd naargelang de verkeersvolumes of weersomstandigheden’’ , legt Alexandre Bacuzzi, Sales Director voor Franstalig Zwitserland, uit. Flexibiliteit, energie-efficiëntie en toekomstbestendigheid ‘‘Zonder uitgebreide infrastructuur en zonder sensoren of radars te moeten installeren, besparen we energie en verminderen we de lichtvervuiling, terwijl we toch de veiligheid kunnen garanderen van de mensen die deze wegen gebruiken. Het is een erg flexibele oplossing. We moeten alleen het beheer op afstand instellen en de computer doet de rest. Ons doel is om Schréder EXEDRA LightSync in te zetten op de meeste hoofdwegen die zijn uitgerust met een systeem voor bediening op afstand. Het is de toekomst van verlichting, die ervoor zorgt dat ze steeds minder energie verbruikt en steeds minder lichtvervuiling veroorzaakt’’, besluit Jérôme Luyet, Outdoor Lighting Manager bij OIKEN. Het succes van het Sion-project schept een precedent voor OIKEN en illustreert hoe Schréder EXEDRA LightSync naadloos kan worden geïntegreerd in een bestaande infrastructuur om de verlichtingsniveaus autonoom af te stemmen op het dynamische verkeer. Het lijdt geen twijfel dat de 26 gemeenten die met OIKEN samenwerken aan hun verlichtingsinfrastructuur deze unieke mogelijkheid om hun efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid te verbeteren, verder zullen onderzoeken.

Het is een erg flexibele oplossing. We moeten alleen het beheer op afstand instellen en de computer doet de rest.

Jérôme Luyet Outdoor Lighting Manager bij OIKEN

Bekijk de video

20

21

www.schreder.com

Copyright © Schréder S.A. 2024 – Verantwoordelijke uitgever: Stéphane Halleux – Schréder S.A. – rue de Mons 3 - B-4000 Luik (België) – De informatie, beschrijvingen en afbeeldingen in deze whitepaper hebben een louter informatief karakter. Door geavanceerde ontwikkelingen is het mogelijk dat we de kenmerken van onze producten wijzigen zonder kennisgeving. Omdat de vermelde kenmerken kunnen verschillen naargelang de vereisten in verschillende landen, raden we u aan om contact met ons op te nemen.

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22

www.schreder.com

Powered by