Schréder - Katalog

SPACER /LEERMODULE

Kameramodul leer (SH18C2-GH)

Modul leer mit PC-Abdeckung (SHPOSP-L1-PC23)

Modul leer mit Metallabdeckung (SHPOSP-L1-PC23-A4)

Spacer 1 (SHPOSP-L1)

Spacer 2 (SHPOSP-L2)

Spacer 3 (SHPOSP-L3)

ABMESSUNGEN

360° Modul

180° Modul

QuadView Modul

Lichtring Leuchtenausleger (Ø60mm)

Kameraausleger

A

194mm

194mm

194mm

194mm

194mm

194mm

B

815mm

403mm

593mm

215mm

215mm

215mm

C

-

-

-

-

109mm

490mm

A

A

A

A

A

A

B

B

B

C

B

B

C

B

58

Powered by