Schréder - SHUFFLE

SPACER

Modul leer mit Metallabdeckung (SHPOSP-L1- PC23-A4)

Modul leer mit PC-Abdeckung (SHPOSP-L1- PC23)

Kameramodul leer (SH18C2-GH)

Spacer 1 (SHPOSP-L1)

Spacer 2 (SHPOSP-L2)

Spacer 3 (SHPOSP-L3)

ABMESSUNGEN

QuadView- Modul

Leuchtenausleger (Ø 60 mm)

360°-Modul 180°-Modul

Lichtring

Kameraausleger

A 194 mm 194 mm 194 mm 194 mm

194 mm

194 mm

B 815 mm 403 mm 593 mm 215 mm

215 mm

215 mm

C

-

-

-

-

109 mm

490 mm

A

A

A

A

A

A

B

B

B

C

B

B

C

B

Powered by