Schreder-EXEDRA

Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowana platforma sterowania oświetleniem ulicznym dostępna na rynku, umożliwiająca kontrolowanie, monitorowanie i analizę stanu oświetlenia miejskiego w przyjazny dla użytkownika sposób.

Miasto Twoich oczekiwań

Od ponad stu lat jesteśmy na rynku ekspertami w zakresie szeroko pojętego oświetlenia. Wciąż doskonalimy się i opracowujemy innowacyjne technologie. Nasza rodzinna firma Schréder cały czas działa zgodnie z zasadami nakreślonymi przez jej założyciela, Julesa Schrédera. Specjalistyczna wiedza, pasja, innowacyjność i dążenie do zrównoważonego rozwoju, to dla naszych pracowników siła napędzająca do działania. Opracowując optymalne rozwiązania oświetleniowe, zapewniamy bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w przestrzeniach publicznych, a także miejscach pracy o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa. Jesteśmy obecni w ponad 35 krajach na całym świecie. Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami, realizując dla nich nawet najbardziej złożone zlecenia. Do każdego projektu podchodzimy kompleksowo – oferujemy pełną gamę rozwiązań, począwszy od koncepcji i projektu, przez oświetlenie z systemami sterowania, po usługi posprzedażowe. Nasze rozwiązania w zakresie szeroko pojętego oświetlenia są nie tylko odpowiedzią na potrzeby Klientów, ale przede wszystkim wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, dzięki czemu pomysły stają się rzeczywistością. Lightability™ to możliwość rzeczywistej zmiany przestrzeni, którą oświetlamy. Wciąż przesuwamy granice, czyniąc możliwym to, co wydaje się niemożliwe i spełniając rosnące oczekiwania naszych Klientów w zakresie optymalnego doboru oświetlenia.

Dlatego właśnie postrzegani jesteśmy jako Experts in Lightability™.

Wszystko jest połączone Wszystko jest Lightability™

3

“ Schréder Hyperion opiera się na ponad stu letnim doświadczeniu, wiedzy oraz zapleczu technicznym Grupy Schréder. Dzięki niemu możemy wspierać miasta we wdrażaniu rozwiązań Smart City oferując swoje wyspecjalizowane produkty z naszego portfolio. Co więcej, Schréder Hyperion współpracuje z partnerami z całego świata, aby uzupełniać i wzbogacać istniejące już produkty i tym samym, przyczyniać się do rozwoju miast.”

NICOLAS KEUTGEN Dyrektor Pionu Innowacji w Schréder

4

Inteligentne Miasta Innowacja i Inspiracja

Schréder, we współpracy z Schréder Hyperion, kształtuje rozwój Inteligentnych Miast.

Ponad 60-ciu ekspertów z obszarów telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa, IoT i analizy danych, ściśle współpracuje z Klientami, aby uwolnić potencjał miejskiej infrastruktury i sprostać wyzwaniom, z którymi mierzą się nowoczesne miasta. Schréder Hyperion zapewnia praktyczne informacje, szkolenia oraz rozwiązania ułatwiające osiągnięcie standardów Inteligentnych Miast. Celem, który przyświeca Schréder Hyperion, jest planowanie miejskich przestrzeni, zmiana przeznaczenia istniejącej infrastruktury oraz rozwój systemów sterowania instalowanych w oprawach oświetlenia ulicznego. Centrum Rozwojowe Schréder Hyperion znajduje się w Nova School of Business and Economics w Carcavelos (region Lizbony) i zlokalizowane jest w miejscu, w którym mieszka, kształci się i rozwija niezwykle dużo wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Schréder Hyperion chce wykorzystać ten potencjał poprzez współpracę i wdrażanie inicjatyw badawczych.

Inteligentne rozwiązania Schréder

+450.000

+15

+3.000

4 -ta

lat doświadczenia

podłączonych punktów świetlnych

zrealizowanych projektów

generacja

5

Sztuczne oświetlenie było nieodłączną częścią obszarów zurbanizowanych już od czasów starożytnych. Przez lata, wraz z rozwojem technologicznym, wydajność rozwiązań oświetleniowych stale rosła. Obecnie, systemy sterowania oświetleniem ulicznym przynoszą wymierne korzyści umożliwiające maksymalny zwrot z inwestycji. Dlaczego warto podłączyć oprawy do sieci i nimi sterować?

6

WSPIERANIE WIZJI > Maksymalizacja oszczędności energii i minimalizacja śladu węglowego > Łatwe przystosowanie do wydarzeń, planów rozwoju miasta > Dokładne dane ułatwiające podjęcie świadomych decyzji > Gotowe do integracji z aplikacjami Smart City: łatwe połączenie z miejską siecią IoT

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE > Precyzyjna inwentaryzacja zasobów > Bezpośrednie raportowanie błędów i awarii > Zoptymalizowanie prac serwisowych i utrzymania > Usprawniony nadzór nad kosztami > Elastyczność i skalowalność

ZARZĄDY DRÓG MIEJSKICH, URZĘDNICY

MIEJSKIE SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU

UŻYTKUJĄCY OPERATORZY

MIASTO, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ > Bezpieczeństwo, komfort i dobre samopoczucie > Mniej zgłaszanych usterek > Poczucie, że zasoby i infrastruktura są dobrze wykorzystywane i zarządzane > Poczucie dumy z miejsca, gdzie się mieszka

ŁATWE WDROŻENIE > Intuicyjna obsługa

MIESZKAŃCY

> Przyjazny interfejs ułatwiający wydajną prace służb miejskich i innych użytkowników > Podłączenie „Plug and Play”

7

Najpierw wizja następnie właściwa technologia

Zostanie Inteligentnym Miastem nie jest jedynie powielanym hasłem.

Chcemy zrozumieć jak funkcjonuje Twoje miasto, aby zaoferować innowacyjne podejście i nowe rozwiązania, których korzyści wykraczają poza oświetlenie. Nie chodzi tylko o technologię, ale dzięki naszym umiejętnościom i opracowaniom, chcemy przedstawić nasze propozycje, sprawiając by w sąsiedztwach i społecznościach w Twoim Mieście podnieść komfort i bezpieczeństwo poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań we właściwym miejscu.

Klient realizując wizje rozwoju Miasta potrzebuje dopasowanych rozwiązań. Nie sprowadza się to do rozwiązań uniwersalnych, które pasują do każdej idei. Projekt rozpoczynamy zrozumieniem wyjątkowości miejsca, w którym ma zostać zrealizowany – trudności, z którymi się zmaga oraz niewykorzystanych możliwości. Schréder tworzy, doradza, wprowadza innowacje i integruje rozwiązania oświetleniowe. Służymy Klientom wsparciem przez cały czas realizacji projektu. Dopasowujemy wartość projektu do krótko i średnioterminowych celów przy jednoczesnym podtrzymaniu całości wizji.

8

DANE DOSTĘPNE W JEDNEJ PLATFORMIE

BOGATY ZESTAW FUNKCJI

PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOM

NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

OTWARTY I INTEROPERACYJNY

ISO 27001

Wiodąca platforma do zarządzania miejską infrastrukturą

9

Standaryzacja w celu umożliwienia zastosowania indywidualnych rozwiązań IoT

sprzętowej (hardware) do modelu danych i algorytmów. Nasza interoperacyjna platforma daje Klientowi możliwość połączenia jej z istniejącymi systemami, jak również z systemami innych producentów co tym samym oznacza, że jesteśmy otwarci na współpracę z naszymi Konkurentami.

Architektura systemu Schréder EXEDRA została w taki sposób zaprojektowana aby bezproblemowo współpracować z zewnętrznymi systemami wykorzystującymi inne oprogramowanie i urządzenia. Jak to możliwe? W przeciwieństwie do systemów zamkniętych bądź ograniczonych na integrację (blokada nałożona przez dostawcę lub wysokie koszty) z innymi systemami, EXEDRA w pełni

bazuje na otwartych standardach i protokołach . Schréder odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu standaryzacji z partnerami i członkami organizacji takich jak uCIFI, TalQ lub D4i. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań przystosowanych do integracji pionowej sprzętowej jak i bazodanowej. System Schréder EXEDRA oparty jest na współdzielonych i otwartych technologiach, począwszy od warstwy

Chmura

System innego producenta

Czujniki natężenia

UŻYTKOWNIK

SERWER

RUCHU

POGODY ŚMIECI

10

Nasi Partnerzy technologicznie niezależnych rozwiązań

Koniec z zamkniętymi bezprzewodowymi systemami w Inteligentnych Miastach Organizacja uCIFI Alliance jest otwarta na każdą firmę przemysłową, konsultingową, końcowego użytkownika, organy administracji publicznej, organy użyteczności publicznej i inne podmioty zaangażowane w opracowywanie otwartych, niezastrzeżonych rozwiązań, dzięki którym możliwa będzie standaryzacja rynków Smart City i Smart Energy. Celem uCIFI jest zdefiniowanie ujednoliconego modelu danych dla wszystkich obiektów Smart City bazujących na standardach OMA LwM2M. Model danych uCIFI jest odpowiedni dla każdej sieci IoT, włączając w to LoRaWAN, NBIoT, bezprzewodowe sieci typu Mesh 802.14.4G jak również zastrzeżone sieci IoT.

Globalny protokół Smart City

Celem konsorcjum TALQ jest ustanowienie powszechnie akceptowanego protokołu dla systemów sterowania Smart City, który będzie umożliwiał konfigurację, kontrolę, dwustronną komunikację i monitorowanie różnorodnych sieci urządzeń tworzących Inteligentne Miasto. TALQ dostarcza rozwiązania dla największych wyzwań w procesie tworzenia prawdziwych Inteligentnych Miast, w tym zwiększa komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, zmniejsza zużycie energii oraz emisję CO 2 przy jednoczesnej optymalizacji kosztów dla zarządzających infrastrukturą operatorów.

www.talq-consortium.org

www.ucifi.com

Interoperacyjność opraw i czujników

Otwarte, elastyczne i bezpieczne usługi chmury obliczeniowej Microsoft Azure to stale rozwijające się usługi chmurowe oferujące najwyższy poziom zaufania, przejrzystości, zgodność ze standardami i normami. Microsoft Azure oferuje dowolność w budowie, zarządzaniu i wdrażaniu aplikacji w globalnej sieci wykorzystując najpopularniejsze narzędzia i struktury. Zapewnia bezpieczeństwo od początku projektu, wsparcie zespołów ekspertów i proaktywną zgodność. Temu rozwiązaniu zaufały i korzystają z niego wielkie przedsiębiorstwa, rządy i wiele startupów.

Konsorcjum Zhaga połączyło siły z DIIA aby stworzyć certyfikację Zhaga-DI4, która łączy specyfikację Zhaga Book 18 ver. 2 ze specyfikacją DIIA D4i dla protokołu DALI. Powyższa certyfikacja obejmuje wszystkie krytyczne cechy, takie jak łączenie mechaniczne, cyfrową komunikację, raportowanie danych i wymagania dotyczące zasilania dla pojedynczej oprawy oświetleniowej, jednocześnie zapewniając funkcjonalność „Plug and Play” i interoperacyjność zarówno zasilaczy opraw jak i urządzeń peryferyjnych.

www.zhagastandard.org

www.azure.microsoft.com

11

Nieograniczone możliwości

12

Dobrze zarządzane miasto nieustannie szuka okazji do innowacji.

za pędzącym rozwojem technologii. Z tego powodu Schréder przyjął podejście, aby być technologicznie niezależnym. Co to oznacza? Do projektowania architektury, która bezproblemowo będzie współpracować z oprogramowaniem systemów innych producentów i rozwiązań sprzętowych (hardware’owych) polegamy na otwartych standardach i protokołach. Platformy Smart City powinny być otwarte na innowacje i taką też jest platforma Schréder EXEDRA.

Budowanie Inteligentnego Miasta to bez wątpienia ciężka praca. Zawsze jest coś, co można udoskonalić, poprawić. Jest niczym „podróż”, która trwa, a nie miejscem docelowym. Schréder opracował przyszłościową platformę, która łączy ciągłą potrzebę stawiania czoła nowym wyzwaniom i która rozwija się wraz z nimi. Wiemy, że najlepsze rozwiązania są efektem długotrwałej pracy, otwarte i dostosowane do potrzeb rynku. Celem jest zawsze nadążać

Przełamywanie barier. W sztywnym, zamkniętym świecie systemów sterowania oświetleniem, Schréder EXEDRA jest kompleksowym i przełomowym rozwiązaniem burzącym poprzedni stan. Ta platforma jest stworzona, aby uwolnić prawdziwą, pełną interoperacyjność i oferuje:

Możliwość kontroli urządzeń (opraw oświetleniowych) innych producentów

Możliwość zarządzania sterownikami opraw i integracji ich z czujnikami innych producentów

Możliwość podłączenia urządzeń i platform innych producentów

Schréder EXEDRA umożliwia stworzenie partnerskiego ekosystemu, aby zapewnić Miastom niekończące się możliwości rozwoju.

Dołącz do 18%! Dziś, 82% inicjatyw tworzenia Smart City kończy się niepowodzeniem przez brak otwartości i dojrzałości. EXEDRA, 4-ta generacja inteligentnych rozwiązań stworzonych przez Schréder, jest Twoją przepustką aby dołączyć do klubu 18% - tych, którym się udało.

13

U szczytu formy

14

Schréder EXEDRA dostarcza najbardziej intuicyjny i zrozumiały System Zarządzania Miastem.

W pełni konfigurowalny Panel Użytkownika Dopasuj swoje środowisko pracy do swoich potrzeb – dodawaj, przesuwaj, zmieniaj rozmiar, organizuj widżety – każdy użytkownik może spersonalizować swój główny panel. Zintegrowany spis urządzeń i zarządzanie urządzeniami Wyszukuj, twórz, edytuj, usuwaj oprawy oświetleniowe, szafy oświetleniowe, punkty zasilania, kable elektryczne, czujniki i wiele, wiele innych. w czasie rzeczywistym Pozostań podłączony do swojej sieci. Dzięki widokowi mapy możesz łatwo sprawdzić stan pracy urządzeń i ich parametry pracy. Zarządzaj nimi według potrzeb. Schematy redukcji mocy Zaprogramuj swoje oprawy, twórz i edytuj profile redukcji mocy w oparciu o niekończące się zmienne (dni kalendarzowe, specjalne okazje, pory roku, itp). Przypisuj stworzone reguły do grup opraw, które możesz dowolnie konfigurować. Sterowanie dynamicze Zmaksymalizuj swoje korzyści poprzez przypisywanie czujników do grup opraw, które będą uruchamiać uprzednio przygotowany scenariusz. Status urządzeń i wgląd/kontrola

Zarządzanie zużyciem energii Miej rachunki pod kontrolą.

Monitoruj, rób pomiary, porównuj. Schréder EXEDRA zapewnia dostęp do wszystkich funkcji, które pomogą zoptymalizować Twoje koszty energii. System Zadań Organizuj prace serwisantom poprzez w pełni zintegrowany oraz zoptymalizowany system zadań. Automatyzacja Wykorzystaj możliwości platformy Schréder EXEDRA aby z łatwością dostosowywać zaawansowane automatyczne sekwencje zdarzeń w oparciu o stworzone przez siebie warunki. Zarządzanie Użytkownikami Rozdzielaj role i uprawnienia wszystkim użytkownikom systemu w zależności od potrzeb. Wielu użytkowników Konfiguruj i zarządzaj obszarami niezależnie. Dzięki unikalnej architekturze platformy Schréder EXEDRA umożliwiającej niezależną i bezkonfliktową pracę wielu użytkowników, wykonawców, służb utrzymania i zarządców miast, mają oni możliwość przydzielania określonych dostępów. Wiele różnych systemów złączonych w jedną platformę Podłącz do interfejsu użytkownika platformy EXEDRA różne urządzenia innych producentów. Dotyczy to sterowników opraw oświetleniowych jak również urządzeń o innych zastosowaniach – np. czujniki jakości powietrza, inteligentne wodomierze, parkingi, kosze na śmieci.

Raporty, alarmy i analiza danych Przewiduj i reaguj w czasie

rzeczywistym. Skonfiguruj alarmy i komunikaty ostrzegające, zyskaj przydatne informacje dzięki raportom. Korzystaj ze zgromadzonych danych aby podejmować świadome decyzje.

15

Schréder EXEDRA app: Twoja instalacja oświetleniowa w zasięgu ręki

16

Pobież darmową app Schréder EXEDRA

Wyszukaj lub przenieś istniejące zasoby, dodaj nowe elementy do zasobów, zeskanuj kod QR kontrolera, aby powiązać go z istniejącymi zasobami. Ze swojego stanowiska użytkownik może wybrać element na mapie lub użyć funkcji wyszukiwania, aby go znaleźć. Wszystko za pomocą aparatu w telefonie komórkowym.

Sprawna instalacja

Kontrola w czasie rzeczywistym i ustawienia

Sprawdzaj bieżący stan opraw: pobór mocy zużycie energii, profil ściemniania, informacje o zasobach itp. Manualnie przeprowadzaj procedurę testową i reguluj parametry oprawy (np. profil redukcji).

Ustawiaj alarmy, generuj zgłoszenia dla konkretnych opraw i przypisuj je operatorom odpowiedzialnym za konserwację. Geolokalizacja (widok mapy), narzędzie do wyszukiwania ID oprawy lub kodów QR ułatwiają pracę nad uszkodzonymi oprawami, maksymalizuje wydajność zespołu konserwatorów.

Skuteczna konserwacja

17

Prostota jest najwyższą formą wyrafinowania

18

Automatyczna konfiguracja Schréder EXEDRA jest rozwiązaniem typu „Plug and Play”. System nie wymaga instalacji sterowników centralnych (Gateway). Po pierwszym zasileniu, sterownik na oprawie automatycznie nawiązuje połączenie wykorzystując sieć komórkową, a następnie algorytmy, zapisane w oprogramowaniu sterownika rozpoznają, weryfikują i sczytują dane o oprawie, czego ostatecznym efektem jest pojawienie się ikonki oprawy w interfejsie użytkownika. Automatyczne przesyłanie danych o oprawie Informacje o oprawie, wyposażonej w sterownik systemu Schréder EXEDRA, są automatycznie sczytywane i przesyłane na platformę informatyczną dzięki technologii RFID. W przypadku opraw innych producentów, dane o zasobach mogą zostać wprowadzone na platformę za pomocą plików CSV. Dynamiczne sterowanie oświetleniem Dzięki zastosowaniu wewnętrznej sieci typu Mesh sterowniki systemu EXEDRA mogą realizować funkcjonalność oświetlenia nadążnego w czasie rzeczywistym i mogą one być konfigurowane bezpośrednio przez interfejs użytkownika. Automatyzacja Zarządcy infrastruktury, przy pomocy systemu Schréder EXEDRA, mogą ustanowić automatyczne realizacje zaprogramowanych akcji w oparciu o reguły i warunki, które sami definiują, aby uprościć działania i zautomatyzować powtarzalne zadania.

SZYBKIE I ŁATWE URUCHOMIENIE

1.

AUTOMATYCZNE WYKRYCIE OPRAWY

5.

OPRAWA SKONFIGUROWANA – DOSTĘPNA ON-LINE

2.

TESTY WEWNĘTRZNE

4.

3.

AUTOMATYCZNE NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA

GEOLOKALIZACJA

19

Doskonałe rozeznanie – świetne decyzje

20

Jeśli dane byłyby złotem, nie oznacza to, że musisz je wykopywać. System Schréder EXEDRA przygotuje dla Ciebie w przejrzysty sposób, wszystkie potrzebne informacje aby sprawnie zarządzać miejską infrastrukturą i podejmować dobre decyzje.

Poprzez zaawansowane narzędzia analizy danych, prezentowanych zarówno wizualnie, jak i w raportach, Schréder EXEDRA jest potężnym narzędziem zwiększającym skuteczność, racjonalizację i podejmowanie właściwych decyzji. Najprościej rzecz ujmując – celem są bezpośrednie korzyści finansowe i operacyjne. Jednakże, w perspektywie długoterminowej chodzi o dobre decyzje o znaczeniu strategicznym, które będą kształtować przyszłość.

System Schréder EXEDRA zbiera ogromną ilość danych ze wszystkich urządzeń końcowych (sterowników), analizuje i w intuicyjny sposób wyświetla je końcowym Użytkownikom, aby pomóc im w podjęciu odpowiednich działań. Schréder EXEDRA przyczynia się do należytego utrzymania infrastruktury

miejskiej, aby konsekwentnie zapewniać bezpieczeństwo, komfort i dobre samopoczucie mieszkańców.

Korzyści płynące z podejmowanych decyzji na podstawie danych z systemu Schréder EXEDRA

Ograniczenie kosztów

Zwiększona szybkość działania

Ciągłe udoskonalanie

Wspólne podejmowanie decyzji

Lepsze planowanie

21

Bezpieczeństwo przede wszystkim

22

Schréder EXEDRA wykorzystuje najnowocześniejsze zabezpieczenia danych przed włamaniami i ich utratą. Do tego celu wykorzystuje enkrypcje, hashing (funkcje skrótu), generowanie tokenów i zarządzanie kluczami, które zabezpieczają dane w całym systemie i związanych z nim usługami przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, Schréder dysponuje również innymi narzędziami do dalszego wzmocnienia zabezpieczeń i spełnia międzynarodowe standardy przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb Klientów. Z nami Twoje dane są bezpieczne.

przed nieuprawnionym dostępem i ich utratą przez cały czas istnienia systemu.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem, w systemie Schréder EXEDRA zastosowano podejście wielowarstwowe. Przede wszystkim, podejmuje się określone środki bezpieczeństwa na poziomie urządzeń, komunikacji i chmury. Ta metodologia zabezpieczeń zapewnia ciągłą analizę ryzyka (w ujęciu bezpieczeństwa danych) i łagodzenie zagrożenia poprzez wdrażanie odpowiednich procesów i mechanizmów. Schréder nie staje się właścicielem danych z Twojego systemu, ale jest za nie odpowiedzialny. Jako firma podejmujemy wszystkie możliwe kroki i wykorzystujemy dostępne możliwości aby chronić dane

Dodatkowo, Schréder wdraża odpowiednie narzędzia aby zagwarantować:

Miejsce przechowywania danych Wyizolowanie danych Zabezpieczenie tożsamości Zabezpieczenie dostępu Zabezpieczenie zarządzaniem urządzeniami objętych systemem Zabezpieczenie urządzeń pomiarowych Zabezpieczenie analizy wydajności systemu

23

Zabezpieczenie inwestycji na przyszłość

Profil klienta Zarządzający miejską infrastrukturą oświetleniową, którzy chcą połączyć całą sieć oświetleniową w jednej zrównoważonej platformie.

Wyzwanie Zdalnie podłączyć i osiągnąć kontrolę nad budowaną przez lata infrastrukturą oświetleniową, składająca się z licznej gamy opraw i sterowników systemów sterowania zakupionych od różnych producentów.

Rozwiązanie Schréder EXEDRA łączy struktury dzięki możliwości zarządzania sterownikami montowanymi na gniazda Zhaga/NEMA w oprawach różnych producentów. Przy pomocy interfejsu programistycznego API, EXEDRA może wchodzić w interakcje z systemami zarządzania zasobami innych producentów, aby połączyć całą infrastrukturę w jednej, unikalnej, nowoczesnej i przejrzystej dla Użytkownika platformie.

Efekt Wyjście ze ślepej uliczki, w którą zaprowadziły zamknięte na rozbudowę systemy. Rozpoczęcie nowej ery systemów, niezależnych technologicznie, zapewniających swobodę i dalszą ewolucje miejskiej inwestycji w przyszłości.

24

Podniesienie wartości Miasta

Profil klienta Władze lokalne pragnące zachować miejskie dziedzictwo wraz z jego potencjałem.

Wyzwanie Znane, kultowe miejsca przyciągają turystów, generują dochody dla lokalnej gospodarki i przyczyniają się do renomy Miasta.

Jednak w czasach mediów społecznościowych, negatywny obraz i dyskusje łatwo mogą się pojawić na skutek zdjęcia zaniedbanego środowiska lub rozczarowujących doświadczeń. Utrzymanie miejsc w jak najlepszym świetle jest zarówno koniecznością, jak i wyzwaniem dla miasta.

Rozwiązanie Schréder EXEDRA zapewnia monitoring miejskich zasobów w czasie rzeczywistym, takich jak oprawy oświetleniowe, kosze na śmieci czy publiczne WiFi. Jednak to nie wszystko. Dzięki automatycznym

algorytmom, Użytkownik może zdefiniować warunki, ustawić alarm i automatycznie generować zadania aby zoptymalizować operacje konserwacji i utrzymania. Wszystkie urządzenia podłączone do IoT, wykorzystujące te same otwarte standardy przesyłania danych i komunikacji, mogą zostać zintegrowane z platformą. W kultowych miejscach miasta, właściwe oświetlenie może zostać zdalnie skonfigurowane i zaplanowane, dodatkowo podkreślając znaczenie określonych wydarzeń.

Efekt Zdecydowanie lepszy niż kosztowna akcja promocyjna. Zadowoleni zwiedzający i turyści zapewniają w pełni darmową promocję

Miasta i jego dziedzictwa w mediach społecznościowych, serwisach video, blogach i innych tworzonych przez użytkowników platformach, na których dzielą się swoimi opiniami.

25

Tworzenie harmonii dla mieszkańców

Profil Klienta Lokalne władze szukają rozwiązania umożliwiającego zrównoważony rozwój społeczności.

Wyzwanie Urocze skwery, place, ulice handlowe przyciągają mieszkańców i gości do sklepów, barów i restauracji. Ludzie chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu po zmierzchu. Jednak taka wzmożona nocna

aktywność czasami może kolidować z naturalnym dążeniem mieszkańców do zachowania ciszy nocnej.

Rozwiązanie Schréder EXEDRA umożliwia pozytywne wpływanie na zachowanie i dopasowanie do naturalnych cykli ludzkiego organizmu, dzięki odpowiedniemu wysterowaniu oświetlenia ulicznego. Kiedy zapada noc,

a place i ulice pustoszeją, Inteligentne oprawy dostosowują poziom oświetlenia i temperaturę barwową, aby zmniejszyć negatywny wpływ intensywnego oświetlenia na mieszkańców danego obszaru oraz dostosowują się do ich rytmu dobowego, zgodnie z zegarem biologicznym.

Efekt Ludzie żyją razem w harmonii: lokalni przedsiębiorcy, np. właściciele barów i restauracji mogą prowadzić swoją działalność w dobrych stosunkach z lokalnymi mieszkańcami. W praktyce ograniczając hałas, zmniejszają przestępczość i akty wandalizmu.

26

Maksymalizacja oszczędności i zwiększenie bezpieczeństwa

Profil Klienta Miejscy radni i urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo.

Wyzwanie Kontrola nad wydatkami z miejskiego budżetu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców w czasie nocy.

Rozwiązanie Schréder EXEDRA umożliwia tworzenie scenariuszy oświetlenia, w tym najbardziej wydajnych profili redukcji mocy oraz oświetlenia adaptacyjnego w oparciu o sygnały z czujników ruchu. Wybór czujnika/czujników, na które reagują oprawy jak również powiązane parametry konfiguracyjne (np. opóźnienie aktywacji wyzwalacza, czas podtrzymania) można w prosty sposób przypisać do sterowników opraw. Zebrane dane mogą okazać się przydatne do podejmowania decyzji dotyczących przyszłych inwestycji i priorytetów. Efekt Zaoszczędzone na kosztach energii elektrycznej oświetlenia miejskiego środki finansowe mogą zostać zagospodarowane w innych obszarach. Przy mniejszym zużyciu energii zmniejsza się również ślad węglowy. Dzięki zwiększającym się poziomom oświetlenia na skutek wykrycia pieszego/rowerzysty, mieszkańcy cieszą się poczuciem bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia podczas korzystania z takich newralgicznych miejsc jak przejścia dla pieszych, alejki lub ścieżki rowerowe.

27

Ochrona natury

Profil Klienta Lokalne władze, które dbają o chronione tereny przyrodnicze wraz z fauną w swoim Mieście.

Wyzwanie Zapewnienie mieszkańcom niezbędnego oświetlenia zewnętrznego jednocześnie ograniczając negatywne skutki i wpływ sztucznego oświetlenia na wrażliwe na światło gatunki zwierząt.

Rozwiązanie Schréder EXEDRA zapewnia elastyczne rozwiązanie sterowania, umożliwiające grupowanie opraw z zaprogramowanymi schematami redukcji strumienia

świetlnego/mocy opraw i zmian temperatury barwowej. Podczas instalacji system przesyła do oprawy wszystkie dane związane z konfiguracją opraw. Ta funkcja inwentaryzacji zasobów pozwala na wdrażanie zoptymalizowanych rozwiązań z punktu widzenia projektu oświetlenia oraz sterowania.

Efekt Obszary zamieszkałe i naturalny ekosystem mogą współistnieć w zgodzie i harmonii, tym samym tworzyć zrównoważone środowisko.

28

Znaczenie symbolu Nawiązujemy współpracę z Klientami opartą na zaufaniu, budujemy z nimi otwarte i trwałe relacje. Nazwa EXEDRA wyraża unikalne podejście firmy Schréder do Klienta. Na rynku dostępnych jest wiele systemów sterowania oświetleniem, ale to Schréder EXEDRA jako jedyny system spełnia wymagania i oczekiwania Klienta. Schréder EXEDRA pozostawia Klientowi wybór systemu, który spełni jego wizję. Potrzeby Klientów są różne, Schréder EXEDRA otwiera nieskończoną liczbę możliwości. W Schréder EXEDRA kluczowe są pozytywne doświadczenia i przekroczenia oczekiwań Klientów w końcowym efekcie.

29

www.schreder.pl

Copyright © Schréder S.A. 2022 – Executive Publisher: Stéphane Halleux – Schréder International Services S.A. – rue de Mons 3 – B-4000 Liège (Belgia). Schréder Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach umieszczonych w niniejszej broszurze, ze względu na zaawansowany rozwój technologii. Informacje, opisy i ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Ponieważ oferta dla poszczególnych krajów może być różna, w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30

ch.schreder.com

Powered by