Broszura Schreder 2022

OWLET IV: nowoczesne

sterowniki dedykowane do platformy EXEDRA

Sterowniki OWLET IV obsługują oprawy firmy Schréder oraz oprawy innych Producentów. Zapewniają one łatwą instalację i umożliwiają szybkie uruchomienie w trybie plug-and-play. OWLET IV wykorzystuje zarówno sieci bezprzewodowe, jak i typu mesh optymalizując zasięg

w mieście i zapewnienia dokładnych informacji o przerwach w zasilaniu do zarządców miejskich. Zarządzane są za pomocą EXEDRA, zaawansowanej platformy inteligentnego zarządzania zasobami firmy Schréder.

geograficzny w celu zapewnienia ciągłości działania . Sterowniki DATALIFT zbierają informacje ze sterowników MESHNODE i przesyłają je na platformę IoT. Kontrolery OWLET IV wykorzystują między innymi zaawansowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa w celu ochrony instalacji

Połączone z

FUNKCJE SYSTEMU > Architektura hybrydowa: sieć lokalna (MESHNODEs i DATALIFTs) oraz komunikacja komórkowa (DATALIFTs) > Hybrydowa sieć rozproszona WI-SUN i łączność komórkowa > Wbudowany GPS i fotokomórka do sterowania każdą oprawą opartą na aktualnych poziomach oświetlenia

>

Wbudowana funkcja autotestu w celu sprawdzenia instalacji

> Światło na żądanie z użyciem lokalnych czujników > Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego > Szyfrowana komunikacja end-to-end

6

Powered by