Broszura Schreder 2022

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wysięgnik ECOBLAST oferuje dwie pozycje montażu modułów.

ECOBLAST jest rozwiązaniem modułowym z możliwością ustawienia nachylenia dla całego zespołu i każdego rzędu.

Uniwersalny system montażu ECOBLAST umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury w projektach modernizacyjnych.

ECOBLAST oferuje maksymalną elastyczność, zasilacz może być zamontowany integralnie lub zdalnie w odległości do 200m.

Konstrukcja ECOBLAST pozwala na optymalne odprowadzanie ciepła.

W modułach ECOBLAST dostępne są klosze w wersji ze szkła lub PC.

42

Powered by