Broszura Schreder 2022

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

FLEXIA TOP przeznaczona jest do montażu na słupie Ø60 oraz Ø76 mm. Dostępna również w wersji zwieszanej.

FLEXIA FG Midi zaprojektowana została do montażu bocznego z wieloma wariantami wysięgników SOFIA.

FLEXIA posiada rozłącznik odcinający zasilanie w momencie otwarcia oprawy, a także w pełni beznarzędziowo wymienialny osprzęt LED.

Aby zachować otwartość oraz interopera- cyjność systemów, wszystkie warianty FLEXIA są dostępne z gniazdami NEMA i Zhaga zgodnie ze standardami ZD4i.

Wiele wzorów, mnóstwo konfiguracji, daje możliwość kreowania unikalnego oświetlenia przestrzeni miejskich.

Zbudowana z materiałów nadających się do recyklingu i architekturze zaprojekto- wanej z myślą o łatwej obsłudze oraz

serwisie, FLEXIA jest wzorem dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

26

Powered by