Broszura Schreder 2022

WYMIARY

Dodatkowy wysięgnik (Ø60mm)

Moduł 360°

Moduł 180°

Moduł QuadView

Pierścień świetlny

Wysięgnik dla kamery

A 194mm | 7.6” 194mm | 7.6” 194mm | 7.6” 194mm | 7.6” 194mm | 7.6”

194mm | 7.6”

B 815mm | 32” 403mm | 15.9” 593mm | 23.4” 215mm | 8.5” 215mm | 8.5”

215mm | 8.5”

C

-

-

-

-

109mm | 4.3”

490mm | 19.3”

A

A

A

A

A

A

B

B

B

C

B

B

C

B

WYSIĘGNIKI

6.84M / 22.5’ Max. 5 modułów

4M / 13’

2.28M / 6.5’

Min. słup

22

Powered by