Schréder - Slimme en duurzame verlichtingsoplossingen

Transparantie gedurende de volledige levenscyclus van het product

Om onze klanten duidelijke informatie te geven over de milieu-impact van elke armatuur, vertrouwt Schréder op een product levenscyclus analysetool (Instant LCA), ontwikkeld in samenwerking met een onafhankelijk bureau (in overeenstemming met de principes van ISO 14040:2006). De resultaten zijn beschikbaar in de Product Environmental Profile (PEP)-documenten. Ze vatten de levenscyclusanalyse van het armatuur samen door de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus te onderzoeken, van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur. De PEP-documenten zijn op verzoek beschikbaar voor alle klanten om hen te helpen hun naleving van de regelgeving en hun inzet voor het minimaliseren van hun ecologische voetafdruk aan te tonen. Producten ontworpen voor een circulaire economie Schréder houdt vanaf de start rekening met de circulaire economie. Ontwerprichtlijnen houden vanaf de conceptfase niet alleen rekening met de productie- en milieu-impact van onze armaturen. Ze vereenvoudigen het verwijderen van componenten en verhogen de standaardisatie van onderdelen en de scheidbaarheid van de materialen zodra hun levensduur voorbij is. Het Schréder Circle Light Label verwijst naar producten die zijn geoptimaliseerd voor een circulaire economie zonder concessies te doen aan de kwaliteit. We beoordelen onze armaturen om hun potentiële circulariteit te evalueren aan de hand van 12 objectieve criteria in 5 categorieën: Prestatie Onderhoud Renovatie Niet-destructieve demontage Recycling

Klik voor meer informatie

IZYLUM

FLEXIA

De armaturen worden beoordeeld met een vergelijkende schaal van 1 ster (minst circulair) tot 4 sterren (meest circulair). Om onze klanten te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze en het ontwikkelen van een echte circulaire economie, krijgen alleen armaturen met 4 sterren een Circle Light Label toegekend.

11

Powered by