Schréder - Circle Light Label

Ez a címke átlátható kritériumok segítségével olyan lámpatesteket jelöl, amelyek a körforgásos gazdaságra optimalizáltak, anélkül, hogy a minőség terén kompromisszumot kötnének.

Circle Light Label Fenntarthatóság a kötforgásos gazdaság jegyében

Sok fényfont, amit még az 1970-es években telepítettünk, ma is működik. Erre nagyon büszkék vagyunk, de a bolygónk érdekében tennünk kell egy lépést előre. Egyik célunk, hogy bolygónk határait tiszteletben tartva éljünk, ezért egy újabb koncepciót integrálunk a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvéseink közé: a körforgást.

alapanyagok kinyerése

A körforgásos gazdaság célja, hogy csökkentse a környezet terhelését az összes felhasznált alapanyag körkörös áramoltatásával. Főleg a hagyományos lineáris gazdaság („Vedd meg, majd dobd el!”) ellentétjeként definiálható. Egy körforgásos gazdaságban a termékek egy olyan hálózat részeivé válnak, amelyben addig használjákazokat, ameddig csak lehetséges. Később a lehetőségek függvényében újra felhasználják, felújítják, javítják vagy újrahasznosítják a termékeket. A Schréder már a tervezést megelőzően is szem előtt tartja a körforgásos gazdaság koncepcióját. Miután alaposan megvizsgáltuk termékeink újrahasznosíthatóságát, úgy döntöttünk, hogy bevezetjük a „Circle Light” termékcímkét. A címke egyértelműen jelzi ügyfeleink számára, hogy a 12 objektív szempont alapján, az adott termék mennyire illeszkedik a körforgásos gazdaságba.

alkatrészellátás

újrahasznosítás

gyártás

alkatrészek kinyerése

felújítás

szétosztás

javítás

felhasználó

égetés és szeméttelep

Circle Light Label

A termék 0 és 30 közötti pontszámot szerzett

A termék 30 és 60 közötti pontszámot szerzett

A termék 60 és 90 közötti pontszámot szerzett

A termék 90 és 120 közötti pontszámot szerzett

1

Circle light

PONTSZÁM

0

5

10

ÉLETTARTAM

Világítótest fényhasznosítása (1)

F/P < 110 lm/w

110 lm/w =< F/P < 140 lm/w

140 lm/w =< F/P

LED névleges élettartama

L95/100.000 =< x

x < L90/100.000 L90/100.000 =< x < L95/100.000

TELJESÍTMÉNY

Mechanikai védelem (2)

1 Szint

2 Szint

3 Szint

Előre programozható Szabadalmaztatott Smart megoldás

Dinamikusan vezérelhető

Fényáramszabályozás Nem szabályozható

Smart megoldások (3)

Nem elérhető

Smart Ready

Speciális szerszám/ nem hozzáférhető

Nyithatóság

Alap szerszámok

Szerszám nélküli

Speciális szerszám/ nem hozzáférhető

Optika

Alap szerszámok

Szerszám nélküli

Szerelvénylap (driver, SPD, smart, ...)

Speciális szerszám/ nem hozzáférhető

Alap szerszámok

Szerszám nélküli

KARBANTARTÁS

Termék adatlap

Dobozban

Weboldalon

QR kód

Teepítési útmutató

Dobozban

Weboldalon

QR kód

Eszközadatlap

Dobozban

Weboldalon

QR kód

10 évvel az élettartam vége után

Termékgarancia idején

Tervezett élettartam végéig

Elérhetőség (5)

FELÚJÍTÁS

Szerelvénylap használata néhány funkcionális alkatrészhez (többféle rögzítés)

Modul használata minden alkatrészhez (többféle rögzítés)

Közvetlenül az öntvényhez (csak egyféle rögzítés)

Mechanikai rögzítés

Bonthatóság mélysége (6)

BONTHATÓSÁG

> 9

9 ≤ x < 7

≤ 7

ÉLETCIKLUS

Alapayagok szétválaszthatósága

Nem szétválasztható

Részben szétválasztható

Teljesen szétválasztható

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A termék tömegének

A termék tömegének kevesebb mint 90%-a

A termék tömegének 90-95%-a

Anyagok újra- hasznosíthatósága (7)

több mint 95%-a (festetlen termék esetén 90%)

Circle light

Magyarázat:

(1) A világítótest fényhasznosítsát a kimeneti fényáram (F) és a teljesítmény (P) aránya mutatja. A mérés 500mA-en történt, a maximális LED számma. Amennyiben a konfiguráció nem érhető el, akkor a max - imális LED-számú és a legnagyobb áramú változat kerül lemérésre. (2) A mechanikai védelem esetében a világítótest IP és IK védettségi szintjét vesszük figyelembe. A mi kritériumaink a következők:

2 SZINT

1 SZINT

3 SZINT

Bármely lámpatest IK07 vagy alacsonyabb védettséggel, vagy bármely lámpatest IP54 és IP66 közötti védettséggel

Bármely lámpatest IP66 vagy afölötti, illetve IK08 vagy afölötti védettséggel

Bármely lámpatest IP54 vagy alacsonyabb védettséggel

(3) Egy világítótest smart-kompatibilisnek tekinthető, ha IoT megoldás integrálható bele. Nyílt megoldásnak a Nema vagy Zhaga (ZD4I) foglalat tekinthető.. (4) Ez a tényező biztosítja, hogy a szakember praktikusan hozzáférhessen az alkatrészekhez a világítótest üzembe helyezését követően.. (5) A cserealkatrészeknek meg kell egyezniük az eredeti alkatrészekkel, vagy, ha ez nem lehetséges, azonos (vagy nagyobb) funkcionalitással bíró alkatrészek is használhatók.. (6) A bonthatóság mélysége az egy alkatrész eltávolításához szükséges minimális lépésszámot jelöli. (7) Ez a feltétel a világítótest fő részeire vonatkozik (lámpatest és fényforrás), illetve a a Schréder csoport és az R-Tech által elfogadott anyagokra.

3

www.schreder.com Copyright© 2020. Január - Schréder Magyarország Zrt. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2; adószám: 10174328-2-13) A kiadványban szereplő információk, leírások és illusztrációk kizárólag az érdeklődők általános jellegű tájékoztatásának célját szolgálják. Tekintettel a termékek tökéletesítésére irányuló folyamatos fejlesztőmunkára, a termékek jellemzőit és tula - jdonságait, mind a műszaki adatok (pl. ábrák, képek, szövegek, adatok), mind a választék vonatkozásában értesítés nélkül módosíthatjuk. Termékeink országonként eltérőek lehetnek. A kiadványban szereplő termékek jellemzői, tulajdonságai, illetve műszaki adatai az egyes termékek általános jellemzőinek tekinthetők, és nem képezik sem szerződés, sem az általános szerződés feltételek részét. A Schréder Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadványban szereplő adatok pontosságáért, naprakészségért, illetve azok hiányosságáért. További információkért kérjuk, forduljon munkatársunkhoz.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

www.schreder.com

Powered by